Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės aktų projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinis vertinimas atliekamas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą organizuoja Imuniteto valdybos Pirmasis skyrius ir jį atlieka Pirmojo skyriaus paskirtas darbuotojas.

Asmenų įrašymo į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą, asmenų patikrinimo ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašo antikorupcinio vertinimo pažyma 2023-11-10 Nr. 13-7675.

Atnaujinimo data: 2024-01-17