• PRAŠYMAS GAUTI INFORMACIJĄ

    Prašymo forma atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus ir turi būti teisingai užpildyta.

Atnaujinimo data: 2023-09-18