Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 937 „Dėl Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje vykdymo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl tikrinimus atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos pasienio kontrolės punktuose koordinavimo“;

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl Valstybės sienos ženklų, ženklinančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausumoje ir vidaus vandenyse, aprašo patvirtinimo“;

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“;

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d.  nutarimas Nr. 1376 " Dėl patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo";

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ ;

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 911 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo“ ;

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-09-18