Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai

1.Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų pasitelkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-448 „Dėl sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo bei įgaliojimų jiems suteikimo“;

6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 16 d įsakymas  Nr. 1V-437 "Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos garbės ir pasižymėjimo ženklų įsteigimo";

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-142 "Dėl pasienio ruožo ribų keliuose, privažiavimo prie pasienio vandenų vietų keliuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ženklinimo";

8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1V-692 „Dėl Valstybės sienos įgaliotinių ir jų pavaduotojų paskyrimo“;

9. Vidaus reikalų, finansų, krašto apsaugos, susisiekimo ir užsienio reikalų ministrų 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-391/1K-112/V-314/3-225/V-95 „Dėl Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas  Nr. 1V-320 "Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklo "Valstybės sienos apsaugai - 100" įsteigimo";

11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 24 d.  įsakymas Nr. 1V-393 "Dėl Laikino vidaus sienos kontrolės  atnaujinimo pratęsimo".

Atnaujinimo data: 2023-09-18