Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas
   generolas Rustamas LIUBAJEVAS

Gimė 1966 m. gegužės 20 d. Vilniuje.

Išsilavinimas – aukštasis.

1991 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, 2003 m. – tuometiniame Lietuvos teisės (dab. Mykolo Romerio) universitete baigė Viešojo administravimo studijas.

1992 m. pradėjo tarnybą kontrolieriaus pareigose tuometiniame Vilniaus aerouosto kontrolės praleidimo punkte.

1994 m. tapo Pasienio policijos departamento Vilniaus pasienio kontrolės punktų rinktinės Oro uosto kontrolės punkto jaunesniuoju inspektoriumi.

1995 m. paskirtas Pasienio policijos departamento (PPD) Ryšių su užsieniu skyriaus inspektoriumi.

1997 m. paskirtas Ryšių su užsieniu skyriaus viršininku ir šiam PPD, o vėliau ir VSAT struktūriniam padaliniui vadovavo iki 2002 m. lapkričio.

2002 m. paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju.

2004 – 2005 m. VSAT vado patarėjas.

2005 – 2007 m dirbo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX Tyrimų ir vystymo padalinio vadovu.

2007-2012 m. vadovavo FRONTEX Jungtinių operacijų skyriui, nuo 2012 m. iki 2017 m. – FRONTEX Žmogiškųjų išteklių padaliniui.

Nuo 2018 m. – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyriausiasis patarėjas.

VSAT vadu suteikus generolo laipsnį paskirtas nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

 

Už nepriekaištingą ilgametę tarnybą nekart skatintas padėkomis, premijomis ir pasižymėjimo ženklais.

2005 m. apdovanotas vardiniu šaunamuoju ginklu.

Vedęs. Turi dukrą ir sūnų.

VSAT vado pavaduotojas

pulkininkas SAULIUS NEKRAŠEVIČIUS

Gimė 1980 m. lapkričio 2 d. Kaune.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

2003 m. Lietuvos karo akademijoje įgijo viešojo administravimo bakalauro laipsnį.

Karjera

Tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 2003 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos rinktinės Švenčionių užkardos Sargybų būrio specialisto pareigose.

2005 m. liepos 25 d. paskirtas Ignalinos rinktinės Švenčionių užkardos vado pavaduotoju.

2012 m. sausio 24 d. paskirtas Ignalinos rinktinės Puškų užkardos vadu.

2017 m. spalio 11 d. paskirtas į Ignalinos rinktinės Sienos kontrolės skyriaus viršininko pareigas.

2019 m. rugsėjo 5 d. paskirtas Ignalinos pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vadu.

2020 m. kovo 2 d. paskirtas į VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininko pareigas, kurias ėjo iki 2023 m. balandžio 10 d.

2023 m. balandžio 11 d. suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis ir paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju.

 

Vedęs. Turi du sūnus.

VSAT vado pavaduotojas 
pulkininkas ANTANAS MONTVYDAS

Gimė 1964 m. sausio 16 d. Ventos gyv. (Akmenės raj.)

Išsilavinimas – aukštasis.
2007 m. M. Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.

Karjera

Tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1985 m. gruodžio 29 d. Akmenės rajono vidaus reikalų skyriuje.

1991 m. birželio 13 d. paskirtas Akmenės rajono kriminalinės policijos vyresniuoju inspektoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1998 m. spalio.

1998 m. spalio 20 d. paskirtas PPD Šiaulių pasienio policijos rinktinės Operatyvinio skyriaus viršininku.

2004 m. balandžio 1 d. paskirtas VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės vado pavaduotoju, 2005 m. vadovavo Šiaulių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriui.

2005 m. birželio 7 d. paskirtas VSAT Operatyvinės veiklos valdybos viršininku.

2010 m. sausio 11 d. suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.

2011 m. birželio 30 d. paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju.

 

Vedęs. Turi sūnų. 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-06