Vykdomi projektai

Projekto Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0009

Projekto pavadinimas: „Administracinio pastato, adresu Alytaus g. 1, Varėnos m., Varėnos r. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“

Projekto tikslas: modernizuoti administracinės paskirties pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. vasario mėn. – 2023 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytojas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT)

Santrauka: Pastate yra VSAT Varėnos pasienio rinktinės administracinės patalpos. Varėnos pasienio rinktinė yra VSAT struktūrinis padalinys, kuris numatytame ruože užtikrina Lietuvos Respublikos sienos apsaugą. VSAT neplanuoja sustabdyti ar nutraukti savo veiklos, todėl ir toliau išliks Varėnos pasienio rinktinės administracinių patalpų poreikis. Projekto įgyvendinimas prisidės prie įstaigos veiklos sąlygų gerinimo ir turės teigiamą poveikį VSAT darbuotojams.

Siekiamas rezultatas: Atnaujinus pastatą numatoma sutaupyti 36,84 MWh/metus norminės šilumos energijos ir 4,58 MWh/metus elektros energijos (sumažini galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 43%), pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas sumažinti apie ~ 30 t CO2 ekv.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų 133 077,37 EUR.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra: https://www.vipa.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU (finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) iniciatyvos lėšomis: www.esinvesticijos.lt

 

Projekto Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0012

Projekto pavadinimas: „Administracinio pastato, adresu Šaipių k. 15, Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. vasario mėn. – 2023 m. gegužės mėn.

Projekto tikslas: modernizuoti administracinės paskirties pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės.

Projekto vykdytojas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT)

Santrauka: Pastate yra VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos Karklės atraminio punkto administracinės patalpos. Pagėgių pasienio rinktinė yra VSAT struktūrinis padalinys, kuris numatytame ruože užtikrina Lietuvos Respublikos sienos apsaugą. VSAT neplanuoja sustabdyti ar nutraukti savo veiklos, todėl ir toliau išliks Pagėgių pasienio rinktinės, Palangos pasienio užkardos Karklės atraminio punkto administracinių patalpų poreikis. Projekto įgyvendinimas prisidės prie įstaigos veiklos sąlygų gerinimo ir turės teigiamą poveikį VSAT darbuotojams.

Siekiamas rezultatas: Atnaujinus pastatą numatoma sutaupyti 19,28 MWh/metus norminės šilumos energijos per metus (sumažini galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 73%), pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas sumažinti apie ~ 49 t CO2 ekv.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 85 078,69 EUR.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra: https://www.vipa.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU (finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) iniciatyvos lėšomis: www.esinvesticijos.lt


 

Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0075

Projekto pavadinimas: „Administracinio pastato, adresu Pročiūnų g. 3, Šiaulių m. sav. atnaujinimo ir energijos taupymo priemonių įdiegimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 m. kovo mėn. – 2023 m. liepos mėn.

Projekto tikslas: modernizuoti administracinės paskirties pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės.

Projekto vykdytojas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT).

Santrauka: Pastate yra VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos administracinės patalpos. Pagėgių pasienio rinktinė yra VSAT struktūrinis padalinys, kuris numatytame ruože užtikrina Lietuvos Respublikos sienos apsaugą. VSAT neplanuoja sustabdyti ar nutraukti savo veiklos, todėl ir toliau išliks Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos administracinių patalpų poreikis. Projekto įgyvendinimas prisidės prie įstaigos veiklos sąlygų gerinimo ir turės teigiamą poveikį VSAT darbuotojams.

Siekiamas rezultatas: Atnaujinus pastatą numatoma sutaupyti 61,82 MWh/metus norminės šilumos energijos per metus (sumažini galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 43%), pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas apie sumažinti ~34 t CO2 ekv.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų 345 651,40 EUR.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra: https://www.vipa.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis: www.esinvesticijos.lt

 

 

On 14-16, March the Border Management Programme in Central Asia (BOMCA 10) held a national workshop in Dushanbe, Tajikistan, for representatives of the investigation and criminal intelligence units.

After several workshops held last year in Kyrgyzstan and Kazakhstan, two more national workshops are scheduled for May in Uzbekistan and Turkmenistan for the representatives of law enforcement authorities of these CA countries.

The workshops focus on the investigation of cross-border crimes such as human trafficking and migrant smuggling. As a result, the workshops strengthened the investigative skills of criminal intelligence officers and cross-border crime investigators. During the workshops, the experts from Lithuania Prosecutor General's Office and State Border Guard Service – looked into United Nations and European legal instruments for combating human trafficking and migrant smuggling, as well as novel methods of investigating organised cross-border crimes, profiling, and victim identification techniques. Moreover, special attention was focused on case studies and practical exercises.

Following the workshops, a handbook was developed as a tool to assist officers in dealing with cases of human trafficking and migrant smuggling along with standard operational procedures for the investigation of such crimes.

 

Vienas iš trijų ES finansuojamo projekto NESTOR bandymų – bandymas Baltijos jūros regione – buvo sėkmingai įgyvendintas Kuršių mariose, Lietuvos Respublikoje.

 

2022 m. lapkričio 15-17 d. Kuršių mariose vyko pirmasis iš trijų NESTOR projekto bandymų, kurio metu buvo išbandytos naujausios NESTOR sukurtos technologijos. Šiomis technologijomis buvo siekiama pagerinti neteisėtos migracijos ir kontrabandos per valstybės sieną stebėseną, taip pat palengvinti keitimąsi duomenimis tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) ir kitų Lietuvos bei užsienio institucijų.

Pagal bandomąjį scenarijų 16 km ilgio Lietuvos–Rusijos siena Kuršių mariose buvo saugoma nuo bandymų ją kirsti motorinėmis valtimis, paprastomis valtimis, bepiločiais orlaiviais, nuo kontrabandininkų, galimai apsirengusių nardymo kostiumais. Bandymo metu buvo išbandytos šios šiuolaikinės technologijos:

- Radijo dažnių stebėjimo ir lokalizacijos sistema, skirta radijo signalams atpažinti. Ši sistema aptinka, klasifikuoja ir apdoroja žinomus ir nežinomus radijo dažnių signalus naudodama paskirstytą mobiliųjų ir stacionariųjų radijo dažnių imtuvų bei krypties ieškiklių tinklą, be kita ko, atitinkamą signalų apdorojimo programinę įrangą. Visa gauta informacija siunčiama tolesniam apdorojimui į NESTOR valdymo ir koordinavimo centrą.

- Tiesioginių vaizdo srautų analizės komponentai. Pagrindinis tikslas – apdoroti tiesioginius vaizdo srautus iš įvairių NESTOR optinių jutiklių (vaizdo, naktinio matymo, šiluminių) ir naudojant dirbtinio intelekto modelius nustatyti objektų buvimo vietą, juos atpažinti, klasifikuoti ir sekti.

- Iš NESTOR valdymo ir koordinavimo centro valdomi bepiločiai įrenginiai, skirti povandeninei erdvei (bepiločiai povandeniniai laivai) ir teritorijai stebėti iš oro ( interaktyvaus kabelio jungtimi pririšami bepiločiai orlaiviai).

- Vadovavimo ir koordinavimo centro sistema, kuri per sąveikumo lygmenį integruoja visus skirtingus stebėjimo, kontrolės, analizės ir sprendimų priėmimo paramos modulius ir užtikrina unikalią bendradarbiavimo aplinką, skirtą operacijoms planuoti ir vykdyti naudojant tekstinius pranešimus, žemėlapių lentą ir vaizdo konferencijas.

NESTOR bandymų metu buvo išbandytos tokios naujausios projekte sukurtos technologijos kaip interaktyvaus kabelio jungtimi pririšamas bepilotis orlaivis, povandeninis bepilotis laivas, vaizdo stebėjimo kamera, radijo dažnių monitoriai ir holistinė sienos stebėjimo sistema, kurioje integruotos visos minėtos technologijos. Bandymų vieta pavaizduota 1 paveiksle.

2021 m. lapkričio mėn. prasidėjusį NESTOR projektą (www.nestor-project.eu) įgyvendina 21 konsorciumo partneris, įskaitant ir VSAT, iš 13 Europos Sąjungos šalių. NESTOR finansuojamas Europos Komisijos programos „Horizon 2020“ lėšomis.  Šio bandymo vieta pavaizduota 1 paveiksle.

Bandymo metu buvo išbandyta projekto metu sukurta išankstinio perspėjimo sistema, taip pat techninė įranga bei jos patobulinimai, skirti aptikti ir atpažinti objektus po vandeniu, ant vandens, ore ir sausumoje. Bandymų metu buvo vykdomi trys scenarijai, kurių metu buvo siekiama pademonstruoti, kaip NESTOR sistema gali padėti VSAT pareigūnams užfiksuoti neteisėtos migracijos pažeidimus ar kontrabandos gabenimo atvejus per Lietuvos Respublikos sieną, o kartu ir Europos Sąjungos išorinę sieną sausuma, oru ir vandens keliais.

Paveikslas Nr. 1

Bandymai Kuršių mariose buvo sėkmingi ir suteikė vertingos patirties tarnybos pareigūnams, kurie turėjo galimybę sužinoti, kaip įdiegus ir sukonfigūravus naujausias NESTOR sukurtas technologijas bei naudojant modernias aptikimo priemones išplečiamos kontrabandos aptikimo ir stebėjimo galimybės.

NESTOR projektu siekiama pagerinti sienų stebėjimą ir apsaugoti išorines ES sienas, kurių dalį sudaro ir Lietuvos Respublikos sienos, ir palengvinti keitimąsi duomenimis tarp VSAT ir kitų ES valstybių sienų apsaugos institucijų, taip pat kitų institucijų, pavyzdžiui, pasienio policijos ar uostų įstaigų.

NESTOR sprendžia bendrą ES šalių uždavinį, t. y. Europos jūrų ir sausumos sienų apsaugą. Šiuo tikslu NESTOR projektu siekiama pademonstruoti visapusiškai veiksmingą naujos kartos holistinę sienų stebėjimo sistemą, kuri, vadovaujantis Europos integruoto sienų valdymo koncepcija, užtikrintų informuotumą apie padėtį prie jūros ir sausumos sienų.

Pagrindinis NESTOR tikslas – paskatinti ES šalių pasienio policijos tarnybas naudotis pažangiausiomis technologijomis, kurios padeda valstybėms narėms visapusiškai suprasti padėtį prie išorės sienų ir stiprinti jų saugumo institucijų sprendimų priėmimo ir reagavimo gebėjimus. Šiuo tikslu pagal NESTOR projektą kuriamas lankstus, integruotas ir prie galutinių naudotojų poreikių pritaikomas sprendimas, kuriame, naudojant standartines sudedamąsias dalis, derinamos visapusiškos stebėsenos galimybės, išankstinis informavimas laiku apie besiklostančias situacijas ir naujausių jutiklių duomenys. NESTOR technologijos buvo integruotos taip, kad sąveikautų tarpusavyje, siekiant aptikti, įvertinti ir reaguoti į neteisėtą veiką vykdant sienų stebėjimo misijas sausumoje ir jūroje. Visa NESTOR projekto koncepcija bus įvertinta trijuose tarptautiniuose bandymuose Lietuvoje, Kipre ir Graikijoje / Bulgarijoje, kurie apima sausumos ir jūrų sienų stebėjimo operacijas.

Bandyme dalyvavę VSAT pareigūnai ir NESTOR projekto nariai iš ES įsitikino, kad ši platforma gali veiksmingai ir operatyviai padėti operatoriams stebėti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos išorės sienų saugumą, nustatyti įtartinas veiklas, naudojant jutiklių, stebėjimo kamerų, bepiločių orlaivių surinktą informaciją, kuri išmaniai apdorojama ir patogiai vizualizuojama NESTOR platformoje.

Naujų sprendimų ir technologijų testavimas suteikia tarnybos pareigūnams žinių apie naujausias technologijas, jų funkcionalumą ir galimybes. NESTOR bandymų metu įgytos žinios bus panaudotos atnaujinant Lietuvos Respublikos sienos stebėjimo sistemas, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos išorinės ES sienos stebėjimą.

 

English version

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) įgyvendino Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) programos projektą Nr. PMIF-3.3.1-V-01-001 „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ (Projektas), kuriame atlikta veiklų už 25,7 tūkst. Eur.

Projekto tikslas pagerinti su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimą, stiprinti specialistų, dirbančių grąžinimo srityje, gebėjimus, specialistų gerosios patirties mainai trečiųjų šalių grąžinimo srityje, siekiant pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais buvo pasiektas.

PMIF Projekte įvyko nuotoliniu būdu 100 darbuotojų kultūriniai mokymai (apie islamą), organizuoti vizitai į Europos Sąjungos šalis (Vokietijos Federacinę Respubliką, Latvijos Respubliką, ir Nyderlandų Karalystę) apsikeisti žiniomis susijusiomis su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimu bei specialistų gerosios patirties pasidalinimu bei organizuotas tarpinstitucinis susitikimas, kurio tikslas buvo tarpinstitucinio bendradarbiavimo metu aptarti grąžinimo/išsiuntimo, readmisijos procedūras, apsikeisti aktualia informacija, siekiant efektyvesnio minėtų procedūrų planavimo bei vykdymo.

PMIF tikslas – prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinosios apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

2023-03-02

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. toliau įgyvendina Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuojamus projektus LT/2019/VSF/2.4.5.1 „Atvykimo – išvykimo sistemos įgyvendinimas“ (projekto vertė 3 725 771,59 Eur, 100 proc. finansuojama ES lėšomis) ir LT/2020/VSF/2.4.8.1 "Techninės infrastruktūros, reikalingos Atvykimo-išvykimo sistemai įgyvendinti, sukūrimas" (projekto vertė 2 806 418,86 Eur, iš kurių 2 104 814,14 Eur ES lėšos). Projektų tikslas – sukurti vieningą Europos skaitmeninę automatizuotą atvykimo-išvykimo sistemą (toliau – AIS), kurioje bus registruojami trečiųjų šalių piliečių asmeniniai ir biometriniai duomenys bei užsieniečių, kertančių ES valstybių narių išorės sienas, atvykimo, išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys bei įsigyti programinę ir techninę įrangą, sukurti pasienio kontrolės punktuose automatizuotas užsieniečių registracijos AIS, skirtas registruoti (surinkti asmenų skaitinius, raidinius ir biometrinius duomenis) ES lankytojus. Iki 2023 m. birželio 30 d. planuojama įsigyti visą projekte LT/2020/VSF/2.4.8.1 "Techninės infrastruktūros, reikalingos Atvykimo-išvykimo sistemai įgyvendinti, sukūrimas" numatytą įrangą, o iki 2023 m. gruodžio 31 d. planuojama įgyvendinti projektą LT/2019/VSF/2.4.5.1 „Atvykimo – išvykimo sistemos įgyvendinimas“.

Išsamiau su planuojamos įdiegti Atvykimo – išvykimo sistemos ypatumais bei funkcionalumais galima susipažinti internetiniam puslapyje www.robars.lt arba www.robars.eu (pastaba: svetainė vystymo stadijoje).

 

Du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su priskirtais tarnybiniais šunimis (Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Rimutė Kanapeckienė ir Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos jaunesnysis specialistas Giedrius Žymantas) pagal „Erasmus+“ darbuotojų darbo stebėjimo mobilumui sutartis vyko 2023 m. sausio 29 d. – vasario 11 d. dienomis į Latvijos Respubliką, siekiant tobulinti pareigūnų profesines žinias ir stiprinti tarptautinius pareigūnų santykius.

Tarnybą vykdė ir dalyvavo kinologų su tarnybiniais šunimis dresūros treniruotėse Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Ludzos regiono, Opuli pasienio užkardoje.
Pareigūnai dirbo pagal projekte numatytą darbo grafiką dieninėse pamainose 5 dienas per savaitę po 12 valandų pėsčiame ir/arba mobiliame patrulyje.

Komandiruotės metu buvo supažindinti su darbo organizavimu Opuli pasienio užkardoje, vaizdo stebėjimo sistemomis, pareigūnų tarnybai naudojamomis transporto priemonėmis, pareigūnų naudojamais ginklais, specialiosiomis priemonėmis, turima uniforma, kinologų turimu inventoriumi, naudojamomis dresūrai priemonėmis, patalpomis kurios skirtos tarnybinių šunų laikymui ir priežiūrai. Pareigūnai domėjosi kolegų darbo specifika, naudojamomis šunų veislėmis, šunų specializacija.
Vykdant pėsčiąjį patrulį prie valstybės sienos, pareigūnai vizualiai apžiūrėdavo valstybės sieną, valstybės sienos apsaugos objektus ir inžinerinius įrenginius (valstybės sienos ženklus, užtvarus, sienos stebėjimo sistemas ir kt.). Didžiausias dėmesys panaudojant tarnybinį šunį buvo skiriamas pėdsakų aptikimui, paieškai ir pėdsekystei, taip pat daiktų paieškai. Antroje tarnybos dalis buvo vykdoma „mobiliame patrulyje“, tikrinant transporto priemonių ir asmenų dokumentus bei jų judėjimą pasienio ruože, taip pat Kelių eismo taisyklių punktų laikymąsi Terehovo PKP prieigose. Vykdydami tarnybą pasieniečiai su Latvijos kolegomis dalinosi naudinga informacija susijusia su sienos stebėjimu. Aptartos įvairios situacijos, pasitaikančios atliekant priskirtas funkcijas pasienyje, pažeidėjų veiklos metodus, taktiką bei kitą aktualią informaciją.

Komandiruotės metu pareigūnai Latvijos Respublikoje perdavė savo patirtį bei pasiūlymus Latvijos Respublikos pareigūnams kinologams, patobulino anglų kalbos žinias, įgijo naujų kontaktų užsienio kolegų tarpe ir daugiau praktinės patirties bei naujų žinių susijusių su kinologija bei Valstybės sienos apsauga.

2022-12-09
Penktadienį baigėsi savaitę nuotoliniu būdu vykę Valstybės sienos apsaugos tarnybos Sienos kontrolės organizavimo valdybos Kinologinės veiklos skyriaus organizuoti  kursai kinologams „Šunų fiziologija“. Juose taip pats dalyvavo kolegos iš Latvijos.

22 kinologai klausė „Vilniaus kolegijos“ lektorių bei vet. gydytojų dėstomų paskaitų apie keturkojų fiziologinius rodiklius, kaip gyvūnui suteikti pirmąją pagalbą, kaip atpažinti galimas keturkojo traumas.

Pasieniečiai kinologai taip pat išklausė apie labiausiai paplitusias parazitozes, normalų ir pakitusį šuns kvėpavimą, dantų sąkandžio ypatumus ir nemažai kitų aktualių temų susijusių su šuns fiziologija.

Pasieniečiai aktyviai įsitraukė į dėstomas paskaitas. Paskaitų metu kinologai bendravo su lektoriais ir jiems uždavė klausimus rūpimomis ir aktualiomis temomis. Kursų metu kinologai įgavo daug naujų žinių, kurios pravers ne tik tarnyboje, bet ir kasdieniniame gyvenime.

Seminaras pravestas vykdant projektą Nr. ENI-LLB-2-269 „Pasienio apsaugos tarnybų, kovojančių su tarpvalstybine kontrabanda ir nelegalia imigracija, pajėgumų didinimas tobulinant tarnybinių šunų panaudojimo galimybes“

2018 m. rugsėjo 12 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794 ir siekiama sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS). ETIAS yra svarbi priemonė siekiant sustiprinti ES išorės sienų kontrolę ir mūsų piliečių apsaugą. ETIAS sudarys sąlygas atlikti išankstinius patikrinimus ir prireikus atsisakyti suteikti trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, leidimą keliauti į Šengeno erdvę. Elektroninis kelionės leidimas nėra viza, tačiau jo gavimui bus reikalaujama užpildyti tam tikrus klausimynus, leidžiančius nustatyti keliautojo tapatybę ir su juo susijusias rizikas. Tokia sistema padės užkirsti kelią nelegaliai imigracijai, apsaugoti visuomenės sveikatą, sumažinti patikros laiką prie išorės sienų ir užtikrinti trečiųjų šalių keliautojų pasienio patikros suderinamumą ir vienodumą Europos mastu.

Siekiant sėkmingai pasiruošti ETIAS įgyvendinimui Lietuvoje, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bendradarbiaudama su Informatikos ir ryšių departamentu (IRD) iki 2023 m. gruodžio 31 d. užtikrins pilnai veikiančio Lietuvos ETIAS nacionalinio centro sukūrimą ir nacionalinių informacinių sistemų integralumą su ETIAS.

ETIAS veikimo pradžia numatoma 2023 m. gruodžio mėnesį.

Tai atliekama Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis vykdant projektą Nr. LT/2020/VSF/2.4.6.1 „Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimas ir įgyvendinimas“. Projekto vertė yra 3 216 666,66 Eur.  

2022-08-09

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) įgyvendina Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) programos projektą Nr. PMIF-3.3.1-V-01-001 „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ (Projektas), kuriam skirta 49,96 tūkst. Eur.

Šio projekto tikslas – gerinti su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimą, stiprinti specialistų, dirbančių grąžinimo srityje, gebėjimus, specialistų gerosios patirties mainai trečiųjų šalių grąžinimo srityje, siekiant pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais. Tam tikslui būtų organizuojami vizitai, renginiai, keitimasis informacija, patirtimi ir pan. bei keliama specialistų kvalifikacija, organizuojant tarpkultūrinius mokymus.

PMIF Projekte jau įvyko nuotoliniu būdu 100 darbuotojų kultūriniai mokymai (apie islamą) bei organizuoti vizitai į Europos Sąjungos šalis (Vokietijos Federacinę Respubliką, Latvijos Respubliką ir Nyderlandų Karalystę) apsikeisti žiniomis susijusiomis su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimu bei specialistų gerosios patirties pasidalinimu.

Šiuo metu projekte panaudota 26,9 tūkst. Eur.

 

PMIF tikslas – prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinosios apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) 2022 m. gruodžio mėn. pasirašė projekto Nr. LT/2022/1101  Sienos stebėjimo sistemų diegimas (A. Barausko PU, Kapčiamiesčio PU, Kabelių PU, Adutiškio PU, Tverečiaus PU, Puškų PU)“ finansavimo sutartį. Projekto gyvendinimui iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021 – 2027 m. programą, skirta  40 015 593,99 Eur (iš jų: ES lėšos 36 014 034,59 Eur, 4 001 559,40 Eur). Projekto tikslas –  valstybės sienos ruože su Baltarusijos Respublika įdiegti stacionarias sienos stebėjimo sistemas, siekiant stiprinti valstybės sienos saugumą, užtikrinant efektyvesnį išorės sienos stebėjimą ir informuotumą apie padėtį prie ES išorės sienos.

Vykdant projektą sienos stebėjimo sistemas planuojama įdiegti Aleksandro Barausko pasienio užkardos – 65,6 km, Kabelių pasienio užkardos – 45,09 km, Kapčiamiesčio pasienio užkardos – 57,27 km, Adutiškio pasienio užkardos – 48,41 km, Tverečiaus pasienio užkardos - 52,45 km ir Puškų pasienio  užkardos – 53,98 km veikimo teritorijose. 2021 m. įdiegta sienos stebėjimo sistema G. Žagunio pasienio užkardos - 111,78 km ruože (valstybės biudžeto lėšomis).

Sienos stebėjimo sistemos turės užtikrinti visišką informuotumą apie padėtį užkardoms priskirtose pasienio ruožo dalyse ir padidinti reagavimo gebėjimus. Įdiegus minėtas sienos stebėjimo sistemas 100 proc. Europos Sąjungos išorės sienos (Lietuvos dalies) bus stebima sienos stebėjimo sistemomis. Projektą numatyta įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2022-09-29
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (toliau – VSAT),  siekdama gerinti Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos infrastruktūrą, sukuriant  tinkamas sąlygas, reikalingas VSAT pareigūnams bei kitų padalinių darbuotojams atvykstantiems į užkardą vykdyti tarnybą, pradėjo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą ,,Druskininkų pasienio užkardos infrastruktūros gerinimas“ (projekto Nr. LT/2021/VSF/2.4.9.1).


Pagal VSAT, Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų 2022-03-30 pasirašytą projekto sutartį iki 2022-12-15 numatoma VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje suprojektuoti ir pastatyti naują pastatą, skirtą  tarnybą 24/7 režimu prie ES išorės sienos vykdančių pareigūnų visaverčiam poilsiui bei apgyvendinimui:  vieno aukšto 270 kv. m. pastate suplanuoti 5 gyvenamieji kambariai (trys dviviečiai, vienas keturvietis ir vienas vienvietis), sporto patalpa, kitos  būtinos pagalbinės patalpos.

Projektui įgyvendinti iš viso skirta iki 419 265,00 Eur tinkamoms projekto išlaidoms finansuoti: 75 proc. (314 448,75 Eur) šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos – fondo finansinės paramos lėšomis, 25 proc. (104 816,25 Eur) – bendrojo finansavimo (valstybės biudžeto) lėšomis. Šios lėšos  skirtos  infrastruktūrai prie ES išorės sienos gerinti.

Atlikus viešąjį pirkimą, 2022-03-03 su UAB ,,Medinita“ sudaryta VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos infrastruktūros modernizavimo projektavimo ir statybos rangos sutartis.

Iki 2022-09-25 buvo atlikti projektavimo darbai,  suderintas preliminarus pastato išplanavimas, parengta statybos aikštelė. Pradėti statybos darbai: išbetonuoti pamatų padai, vykdomas juostinių pamatų mūrijimas iš betono blokelių.

Įgyvendinus projektą bus atnaujinta VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos (atidaryta 2008-06-03, statybos darbai  ir  įrangos įsigijimas buvo finansuoti Šengeno priemonės programos lėšomis) infrastruktūra.  

 

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos informacija 

2022-03-29
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įgyvendino visas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos finansuojamo projekto Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.5 ,,Kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas“ veiklas.


 

Jos įgyvendintos 2019 m. rugpjūčio – 2022 m. kovo mėnesiais.

Projekto veiklos ir pasiekti rezultati sustiprino VSAT kinologijos materialiuosius  išteklius, reikalingus Europos Sąjungos išorės sienos apsaugai ir neteisėtos migracijos procesų kontrolei užtikrinti, pagerino VSAT tarnybinių šunų dresavimo sąlygas, kinologijos veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą.

Gerinant VSAT tarnybinių šunų dresavimui skirtą infrastruktūrą pastatyta keturkojų dresavimo reikmėms skirta stoginė, kurios įsigijimo išlaidos apmokėtos šio projekto (71,4 proc. stoginės kainos) ir Programos finansuojamo projekto Nr. LT/2019/VSF/4.4.4.3 ,,VSAT kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas“(28,6 proc. stoginės kainos) lėšomis.

      
Už projekto lėšas įsigyta:  11 tarnybinių šunų, 7 kilnojami voljerai su būdomis šunims, 9 narvai–boksai, 9 komplektai amunicijos tarnybiniams keturkojams, 9 komplektai GPS sistemų šunims,  projekto viešinimui skirta medžiaga (sieniniai kalendoriai – 300 vnt., bloknotai – 150 vnt., šratinukai – 150 vnt.).

Projektas prisidėjo prie konkretaus Programos tikslo "2- Sienos“ siekto rodiklio C2 (,,Naudojantis fondo parama sukurtų ar modernizuotų sienų kontrolės (patikros ir stebėjimas) infrastruktūros objektų ir priemonių skaičius“) įgyvendinimo.

Projektui įgyvendinti iš viso skirta iki 68 000 Eur Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų tinkamoms projekto išlaidoms finansuoti. Pusę šių lėšų, iki 34 000 Eur, sudarė Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšos, dar tiek pat, 34 000,00 Eur, yra bendrojo finansavimo lėšos.

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.

2021-11-23
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2020/VSF/4.2.4.2 „VSATIS modernizavimas“, atnaujino Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą (VSATIS).

Projekto vykdymo metu buvo patobulintas VSATIS funkcionalumas skirtas Specialiosios tranzito schemos uždaviniams vykdyti, atnaujintas administravimo modulis. Ši programinė įranga naudojama keleivių patikrai vykdyti Pasienio kontrolės punktuose.

Projektą įvykdė UAB „Komsetas“. Sutarties vertė - 23 600 €.

100 proc. šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis (https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en), lėšos skirtos įsigyti tikslines priemones Europos sienų apsaugai stiprinti.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

VSAT Informatikos skyriaus inf.

2021-11-15
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įgyvendina Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai. II etapas“.


 

Šengeno acquis nuostatų taikymo Europos Sąjungos (toliau – ES) išorės sienų valdymo srityje užtikrinimui VSAT pareigūnų kompetencija ir kvalifikacija yra vieni iš svarbiausių veiksnių. Kokybiškam pareigų atlikimui pasieniečiai turi nuolat atnaujinti žinias. Tai pasiekti padeda ES Vidaus saugumo fondas, kurio programoje didelis dėmesys skiriamas personalo mokymams.

2021 m. vasarį – lapkritį MB ,,Laivyba“ organizuotuose vidaus vandenų specialistų „II grupės laivo kapitonas“, „III grupės laivo kapitonas“ ir „I grupės laivo mechanikas“ mokymuose dalyvavo 20 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnų. Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų vidaus vandenų laivui, žvejybos laivui ir plūduriuojančiam įrenginiui valdyti bei eksploatuoti. Mokymuose jau dalyvavo 49 pasieniečiai. Iš viso MB ,,Laivyba“ organizuotuose mokymuose bus apmokyti 66 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 19.990 Eur.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2021 m. gegužę organizavo laivų specialistų mokymus VSAT pareigūnams. Mokymų tikslai - suteikti žinių ir praktinių įgūdžių valdant kolektyvines gelbėjimo priemones (valtis ir plaustus) bei suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kovos su gaisrais klausimais. Mokymuose dalyvavo 5 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Mokymuose iš viso dalyvavo 62 pasieniečiai. Įvairiuose Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos kursuose bus apmokyta 80 pasieniečių. Suteiktos ES paramos suma šių mokymų organizavimui – 18.505 Eur.

Taip pat naudojant šios programos lėšas š. m. birželį – lapkritį UAB ,,ARV-Auto“ organizuotuose visureigių vairavimo mokymuose kvalifikaciją tobulino 62 pareigūnai. Teorinio ir praktinio pobūdžio 12 akademinių valandų trukmės mokymuose, kurių metu praktiniam vairavimui buvo skiriama 8 akademinės valandos, dalyvavo VSAT Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių atstovai. Pagrindinis mokymų tikslas suteikti pareigūnams žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus saugiai ir efektyviai vairuoti visureigius sudėtingomis sąlygomis. Dar 18 VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnų patobulins savo žinias ir įgūdžius minėtuose mokymuose. Mokymams organizuoti skirta 25.680,00 Eur.

Šios programos lėšomis nuo kovo 29 d. iki balandžio 2 d. UAB „Data Miner“ organizavo informacinių technologijų mokymus „Comptia Network+“. Mokymų tikslas – IT specialistus išmokyti instaliuoti ir konfigūruoti tinklo plokštes, diegti TCP/IP protokolą, naudoti testavimo įrangą ir spręsti tinkle iškilusias problemas. Mokymuose iš viso dalyvavo 3 tarnautojai. Suteiktos ES paramos suma jų organizavimui – 3.300,00 Eur.

Nuo balandžio 22 d. iki balandžio 23 d. MB „Mokymų klubo projektai“ organizuotuose kibernetinio saugumo mokymuose dalyvavo 4 tarnautojai. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su informacijos saugumu, aktualia IT apsaugos problematika ir pasirengti praktiškai atremti kibernetines atakas. Suteiktos ES paramos suma jų organizavimui – 2.000,00 Eur.

Naudojant minėtos programos lėšas nuo gegužės 10 d. iki gegužės 28 d. VSAT tarnautojams buvo organizuoti informacinių technologijų infrastruktūros mokymai: 5 tarnautojai dalyvavo kursuose „Windows Server 2019“ ir 10 tarnautojų dalyvavo „Supporting and Troubleshooting Windows 10“. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su tipiniais programinės įrangos administravimo uždaviniais, darbo tinkle specifika ir kitomis pritaikymo galimybėmis. Teorinio ir praktinio pobūdžio mokymuose buvo ne tik apžvelgtos, bet ir praktiškai išbandytos technologijos, todėl įgytos žinios galės būti pritaikytos ir praktinėje veikloje. Mokymus organizavo UAB „Programuok“. Kursams organizuoti skirta 14.700,00 Eur.

Š. m. lapkritį Pasieniečių mokyklos organizuotuose „Specializuotuose vidutinio (II) lygio dokumentų tikrinimo ir tyrimo specialistų kursuose (I dalis)“ savo žinias ir įgūdžius patobulino 15 pareigūnų iš VSAT Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių. Mokymų metu plečiamos pareigūnų žinios ir gebėjimai, susiję su dokumentų tikrinimu ir tyrimu, dokumentų klastojimo būdais. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintą mokymo programą. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Lietuvos pasieniečių mokymams skirta iki 479.956,23 Eur Vidaus saugumo fondo projekto Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 "Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai. II etapas“ lėšų.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorinės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos Mokymo skyriaus inf.


2021-11-04
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sėkmingai užbaigė 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis finansuojamą didelės infrastruktūros projektą „Pabradės Užsieniečių registracijos centro rekonstrukcija ir statyba“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – Pabradėje esančio buvusio karinio komplekso, kuriame veikia Užsieniečių registracijos centras (URC), pritaikymas ne tik pasieniečių reikmėms, bet ir vietos policijos bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos poreikiams.
 
Šiam projektui įgyvendinti buvo skirta 6,4 mln. eurų, iš kurių 5,8 mln. eurų sudarė Europos Sąjungos lėšos, o likusius 10 procentų nuo visos skirtos sumos padengė VSAT ir projekto partnerės, Lietuvos policija bei priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
 
Nuo 2019 m. pradinėje šio projekto stadijoje dalyvavusios Baltarusijos, kurią atstovavo šios šalies valstybinis pasienio komitetas, veikla politiniu sprendimu buvo sustabdyta 2020-ųjų rudenį.
 
Sėkmingai įgyvendinus projektą rekonstruotas 882 kv. m. administracinis pastatas, sutvarkyti šalia esantys kiti priestatai, nupirkti baldai ir reikalinga įranga čia dirbančiam personalui.
 
URC teritorijoje kartu su pasieniečiais taip pat įsikūrė ir nuo šiol kartu dirbs Pabradės policijos pareigūnai bei Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Pabradės ugniagesių gelbėtojų komanda.
 
Kartu taip pat pagerintos ir URC sulaikytų bei prieglobsčio besiprašančių užsieniečių gyvenimo sąlygos. Rekonstruota centro teritorijoje esanti valgykla, pastatyti ir įrengti naujas 450 kv. m. bendrabutis sulaikytoms moterims ir vaikams bei 520 kv. m. pastatas užsieniečių priėmimui.
 
Projekto įgyvendinimo metu taip pat atlikta sandėlių ir technikos saugyklos rekonstrukcija, pastatyti voljerai tarnybiniams šunims, URC teritorija aptverta nauja tvora, sutvarkyti ir atnaujinti inžineriniai tinklai, nugriauti seni menkaverčiai ir nefunkcionalūs statiniai, sutvarkyta aplinka.
 
Centre sukurtos tinkamos sąlygos prieglobsčio prašytojų apklausoms, išorinei apsaugai, pasimatymų ir vidaus kontrolei užtikrinti bei kitoms procedūroms, susijusioms su priėmimo ir prieglobsčio prašymu, atlikti.

2020-12-29
VSAT įgyvendina Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2018/VSF/2.3.2.1 „Rekomendacijų, atsižvelgiant į Šengeno vertinimo ir stebėjimo mechanizmo taikymo rezultatus, įgyvendinimas“.


 

2020 m. sausį – gruodį UAB ,,Amber Language Centre“ organizavo anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko Pasieniečių mokykloje bei nuotoliniu būdu. Specializuotos anglų A1, A2 lygio mokymų programos apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas.

Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Savo žinias ir įgūdžius specializuotos anglų kalbos mokymuose iš viso tobulino 48 VSAT pareigūnai. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 12 800 Eur.

Šios programos lėšomis vasarį – lapkritį UAB „Komunikaciniai projektai“ organizavo vadybos  mokymus. Mokymų tikslas – suteikti vidurinės grandies pareigūnams vadybos žinių, padėsiančių gerinti žmogiškųjų išteklių valdymą VSAT padaliniuose. Mokymuose dalyvavo 36 VSAT Imuniteto, Sienos kontrolės organizavimo, Tarptautinio bendradarbiavimo valdybų, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių bei Pasieniečių mokyklos pareigūnai. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui – 4 365,00 Eur.

Sausį Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų kalbos (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 14 pareigūnų. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyko pagal mokyklos viršininko patvirtintą mokymo programą, juose dalyvavo 48 pareigūnai. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Lietuvos pasieniečių mokymams skirta iki 65 734,00 Eur Vidaus saugumo fondo projekto Nr. LT/2018/VSF/2.3.2.1 „Rekomendacijų, atsižvelgiant į Šengeno vertinimo ir stebėjimo mechanizmo taikymo rezultatus, įgyvendinimas“ lėšų.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorinės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos inf.

2020-12-23
Pasieniečiai už ES lėšas tobulina profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą. Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas“ lėšas.


 

2020 m. nuo rugpjūčio 24 d. iki spalio 9 d. UAB ,,Ariril“ organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - tobulinti kinologų žinias apie tarnybinių šunų panaudojimo galimybes objektų paieškoje, kinologų su tarnybiniais šunimis mokymų planavimo, pravedimo, darbo vertinimo ir problemų šalinimo srityse. Mokymai organizuoti dviem dalimis. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Analogiškuose mokymuose 2018 m. spalio 15 d. – lapkričio 30 d. savo kvalifikaciją tobulino dar 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Mokymus organizavo VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui – 29 800,00 Eur.

Tai pat keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis 2020 m. rugpjūtį dalyvavo Estijos policijos ir pasienio tarnybos kinologijos centre (Murastė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose 2019 m. spalį Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) ir 2018 m. rugsėjį – spalį Lenkijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Liubanė) dalyvavo dar po keturis tarnybos pareigūnus su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis trylika tarnybos pareigūnų š. m. vasarį – rugsėjį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham". 160 ak. val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės ir su valstybės sienos apsauga susijusios anglų kalbos mokymas. Šioje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius iš viso patobulino 25 pareigūnai. Mokymus organizavo viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 120 000,00 Eur.

Naudojant minėtos programos lėšas trijų praktinių-situacinių mokymų įgyvendinimui įsigyta dujų balionėlių, antrankių, policininko lazdų, priverstinio stabdymo juosta, kanceliarinių prekių bei kitų priemonių. Pasibaigus pratyboms nupirktos priemonės liks mokymus vykdžiusiose padaliniuose ir bus naudojamos mokymo tikslams. Suteiktos ES paramos suma - 1572,13 Eur.

Pirmieji praktiniai–situaciniai mokymai š. m. rugsėjo 3–4 d. organizuoti VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardoje. Mokymų metu buvo tobulinamas pareigūnų veiksmų darnumas vykdant iš keleivinio tranzitinio traukinio pasišalinusių asmenų paiešką, persekiojimą ir sulaikymą. Savo žinias ir įgūdžius patobulino 48 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų, Vištyčio, Kudirkos Naumiesčio, Rociškių pasienio užkardų bei šios rinktinės Sienos kontrolės ir Migracijos skyrių pareigūnai. Kybartų pasienio užkardai suteiktos ES paramos suma - 418,21 Eur.

Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų ir rusų kalbų (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 87 pareigūnai. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 203 pareigūnai. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Taip pat Pasieniečių mokyklos organizuotuose dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymuose tobulinosi 16 pareigūnų. Mokymų metu atnaujintos pareigūnų žinios ir gebėjimai, reikalingi atlikti sieną kertančių ir vykstančių tranzito maršrutu asmenų bei transporto priemonių dokumentų patikrinimus. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 120 pareigūnų. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis įsigyta nuotolinio mokymo įranga, kuri Specialiosios tranzito schemos veikimą įgyvendinančias Kenos ir Kybartų pasienio užkardas sujungė į virtualų nuotolinio mokymo tinklą. Taip pat šių padalinių 4 darbuotojai buvo apmokyti naudotis įdiegta įranga. Minėtos priemonės leis organizuoti bendras (interaktyvias) mokymo–vaizdo konferencijas ir užtikrins VSAT nuotolinio mokymo sistemos plėtrą. Suteiktos ES paramos suma – 15 342,80 Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos inf.


2016-05-09


Penktadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT)  centrinėje įstaigoje Vilniuje naujiems šeimininkams perduoti šeši tarnybinių pasieniečių keturkojų būrį papildysiantys šunys -  3 vokiečių ir 3 belgų aviganiai.

Vokiečių aviganiai Glenn, Ivo ir Ilda bei belgų aviganiai Saira, Ippe ir Slibinas konkurso būdu įsigyti iš Lietuvos veislynų. Jie iš būrio pretendentų buvo atrinkti kreipiant dėmesį į darbui sienos apsaugoje būtinas fizines ir psichines keturkojų savybes. Tarp jų buvo motyvacija paieškai, socialumas, atsparumas stresui, baimei ir kt.

Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Sienos LT/2015/VSF/2.4.3.3 Kinologijos pajėgų stiprinimas I etapo „Šunų įsigijimas“ bei Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Specialiai tranzito schemai vykdyti LT/2015/VSF/4.4.4.1 Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgų stiprinimas I etapo „Šunų įsigijimas“ lėšomis įsigytų šešių šuniukų kaina – 5126 eurai.

Penktadienis buvo ypatinga diena šešetuko gyvenimuose - šuniukus Valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinėje įstaigoje Vilniuje perėmė ir į būsimąsias tarnybos vietas išsivežė jų naujieji šeimininkai pasieniečiai kinologai.

2 mėnesių belgų aviganė Saira, 2 metų belgų aviganis Ippe ir 1 metų vokiečių aviganis Glenn talkins Vilniaus rinktinės pasieniečiams. 2 mėnesių belgų aviganį Slibiną, 3 mėnesių vokiečių aviganius Ivo ir Ildą tarnybos paslapčių mokys Ignalinos rinktinės kinologai.

2020-12-28
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įgyvendina Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai. II etapas“.


 

2020 m. sausį – lapkritį UAB ,,School of British English“ organizavo anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko Pasieniečių mokykloje bei nuotoliniu būdu. Specializuotos anglų A2 ir B1 lygiais mokėsi 72 VSAT pareigūnai. Mokymų programos apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Savo žinias ir įgūdžius specializuotos anglų kalbos A1, A2, B1 lygių mokymuose iš viso patobulino 180 VSAT pareigūnų. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 61 432 Eur.

Šios programos lėšomis rugpjūtį UAB „Ariril“ organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - suteikti naujų žinių kinologams bei tobulinti praktinius šunų dresavimo įgūdžius aptinkant pasislėpusius asmenis ir pėdsakus. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 VSAT Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Mokymuose iš viso dalyvavo 30 pasieniečių. Suteiktos ES paramos suma jų organizavimui - 16 800 Eur.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 2020 m. vasarį organizavo laivų specialistų mokymus VSAT pareigūnams. Mokymų tikslai - suteikti žinių ir praktinių įgūdžių valdant kolektyvines gelbėjimo priemones (valtis ir plaustus) bei suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kovos su gaisrais klausimais. Mokymuose dalyvavo 24 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Įvairiuose Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos kursuose iki 2021 m. birželio iš viso bus apmokyta 80 pasieniečių.

Taip pat MB ,,Laivyba“ sausį – rugpjūtį organizuotuose vidaus vandenų specialistų ,,I grupės laivo kapitonas“ mokymuose dalyvavo 29 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų vidaus vandenų laivui, žvejybos laivui ir plūduriuojančiam įrenginiui valdyti. Iš viso MB ,,Laivyba“ organizuotuose mokymuose bus apmokyti 66 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai.

Suteiktos ES paramos suma laivų specialistų mokymų organizavimui - 38 495 Eur.

Lietuvos pasieniečių mokymams skirta iki 556 039,29 Eur Vidaus saugumo fondo projekto  Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 "Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai. II etapas“ lėšų.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorinės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos inf.

2020-12-23
Pasieniečiai už ES lėšas tobulina profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą. Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas“ lėšas.


 

2020 m. nuo rugpjūčio 24 d. iki spalio 9 d. UAB ,,Ariril“ organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - tobulinti kinologų žinias apie tarnybinių šunų panaudojimo galimybes objektų paieškoje, kinologų su tarnybiniais šunimis mokymų planavimo, pravedimo, darbo vertinimo ir problemų šalinimo srityse. Mokymai organizuoti dviem dalimis. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Analogiškuose mokymuose 2018 m. spalio 15 d. – lapkričio 30 d. savo kvalifikaciją tobulino dar 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Mokymus organizavo VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui – 29 800,00 Eur.

Tai pat keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis 2020 m. rugpjūtį dalyvavo Estijos policijos ir pasienio tarnybos kinologijos centre (Murastė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose 2019 m. spalį Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) ir 2018 m. rugsėjį – spalį Lenkijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Liubanė) dalyvavo dar po keturis tarnybos pareigūnus su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis trylika tarnybos pareigūnų š. m. vasarį – rugsėjį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham". 160 ak. val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės ir su valstybės sienos apsauga susijusios anglų kalbos mokymas. Šioje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius iš viso patobulino 25 pareigūnai. Mokymus organizavo viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 120 000,00 Eur.

Naudojant minėtos programos lėšas trijų praktinių-situacinių mokymų įgyvendinimui įsigyta dujų balionėlių, antrankių, policininko lazdų, priverstinio stabdymo juosta, kanceliarinių prekių bei kitų priemonių. Pasibaigus pratyboms nupirktos priemonės liks mokymus vykdžiusiose padaliniuose ir bus naudojamos mokymo tikslams. Suteiktos ES paramos suma - 1572,13 Eur.

Pirmieji praktiniai–situaciniai mokymai š. m. rugsėjo 3–4 d. organizuoti VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardoje. Mokymų metu buvo tobulinamas pareigūnų veiksmų darnumas vykdant iš keleivinio tranzitinio traukinio pasišalinusių asmenų paiešką, persekiojimą ir sulaikymą. Savo žinias ir įgūdžius patobulino 48 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų, Vištyčio, Kudirkos Naumiesčio, Rociškių pasienio užkardų bei šios rinktinės Sienos kontrolės ir Migracijos skyrių pareigūnai. Kybartų pasienio užkardai suteiktos ES paramos suma - 418,21 Eur.

Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų ir rusų kalbų (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 87 pareigūnai. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 203 pareigūnai. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Taip pat Pasieniečių mokyklos organizuotuose dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymuose tobulinosi 16 pareigūnų. Mokymų metu atnaujintos pareigūnų žinios ir gebėjimai, reikalingi atlikti sieną kertančių ir vykstančių tranzito maršrutu asmenų bei transporto priemonių dokumentų patikrinimus. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 120 pareigūnų. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis įsigyta nuotolinio mokymo įranga, kuri Specialiosios tranzito schemos veikimą įgyvendinančias Kenos ir Kybartų pasienio užkardas sujungė į virtualų nuotolinio mokymo tinklą. Taip pat šių padalinių 4 darbuotojai buvo apmokyti naudotis įdiegta įranga. Minėtos priemonės leis organizuoti bendras (interaktyvias) mokymo–vaizdo konferencijas ir užtikrins VSAT nuotolinio mokymo sistemos plėtrą. Suteiktos ES paramos suma – 15 342,80 Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos inf.


2019-11-28
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įgyvendina Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai II etapas“.


Šios programos lėšomis UAB „Hnit–Baltic“ organizuotuose mokymuose „Arcgis Enterprise konfigūravimas ir administravimas“ dalyvavo 3 pareigūnai iš Pagėgių pasienio rinktinės bei Specialiųjų užduočių valdybos. Mokymų metu VSAT pareigūnai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, susijusių su žemėlapiu paremto turinio bendrinimu. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui buvo 2355 Eur.

UAB „NRD CS“ organizavo mokymus darbui su analitine programine įranga „IBM i2 Analyst‘s Notebook“, kuriuose kvalifikaciją tobulino 16 VSAT pareigūnų. Mokymų tikslas - ugdyti ir stiprinti VSAT kriminalinės žvalgybos ir informacijos analizės pareigūnų dalykines savybes, profesinius įgūdžius, suteikti žinių, reikalingų efektyviam darbui užtikrinti. Mokymams organizuoti skirta 17 200 Eur.

Mykolo Romerio universiteto organizuotuose kriminalinės žvalgybos ir turto nusikalstamų veikų tyrimo mokymuose dalyvavo 45 VSAT pareigūnai iš Ignalinos, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių bei VSAT centrinės įstaigos. Mokymų metu pasieniečiai tobulino žinias ir įgūdžius taikant efektyvius veiklos metodus ir priemones, naudoti modernias technologijas įrodymams rinkti bei nustatant nusikalstamu būdu gautą turtinę naudą. Mokymams organizuoti skirta 8988,60 Eur.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos vasarį – gegužę organizuotuose laivų specialistų mokymuose kvalifikaciją tobulino 33 VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai. Tokiuose kursuose iki 2020 m. gruodžio iš viso bus apmokyti 146 pareigūnai iš Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 38 495 Eur.

Šios programos lėšomis gegužę ir rugsėjį – spalį UAB „Ariril“ organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - suteikti naujų žinių kinologams bei tobulinti praktinius šunų dresavimo įgūdžius aptinkant pasislėpusius asmenis ir pėdsakus. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 20 VSAT Ignalinos, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnų. Dar 10 kinologų patobulins savo žinias ir įgūdžius 2020 m. pavasarį vyksiančiuose analogiškuose mokymuose. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 16 800 Eur.

Tai pat keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis dalyvavo Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose š. m. spalį Estijos policijos ir pasienio kinologijos centre (Murastė) dalyvavo keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

2019 m. kovą – lapkritį UAB ,,Europos kalbų mokykla“ organizavo anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko Pasieniečių mokykloje. Specializuotos anglų kalbos A1, A2, B1 lygiais mokėsi 84 VSAT pareigūnai. Mokymų programos apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Iki 2020 m. gruodžio iš viso bus apmokyta 180 pareigūnų. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 61 432 Eur.

Šios programos lėšomis 11 tarnybos pareigūnų 2019 m. rugpjūtį – lapkritį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Scarborough International School of English“. 160 ak. val. trukmės B1/B2 lygio kursus sudarė bendrinės ir susijusios su valstybės sienos apsauga anglų kalbos mokymas. Minėtoje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius dar patobulins 15 pareigūnų. Mokymus organizuoja viešoji įstaiga „Arvydo švietimo ir mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 101 400 Eur.

Lietuvos pasieniečių mokymams skirta iki 560 253,79 Eur Vidaus saugumo fondo projekto  Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2 "Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai II etapas“ lėšų.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorinės ES sienos.


2019-11-04
Už ES lėšas pasieniečiai pirks tarnybinių šunų ir jiems dresuoti skirtos įvairios įrangos bei patobulins savo kinologinės veiklos infrastruktūrą.


Siekdama gerinti valstybės sienos pažeidimų išaiškinamumą, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įgyvendina Vidaus saugumo fondo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą "Kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas“ (projekto Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.5).

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. įgyvendinamos projekto veiklos, kuriomis siekiama atnaujinti ir tobulinti tarnybinių šunų dresavimui reikalingą infrastruktūrą: už 68 000,00  Eur numatoma įsigyti  devynis tarnybinius šunis, narvus–boksus šunims (9 vnt.), amuniciją šunims (9 kompl.), kilnojamus voljerus su būdomis  (7 vnt.), visuotinės padėties nustatymo sistemas (9 kompl.), stoginę šunų dresavimui. Stoginė bus perkama šio ir projekto "VSAT kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas“, Nr. LT/2019/VSF/4.4.4.3 lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos priemonės ir įranga bus naudojami po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip penkerius  metus valstybės sienos apsaugai – Europos Sąjungos išorės sienos ir nelegalios migracijos procesų kontrolei užtikrinti.

Vienas pirmųjų numatomų pirkinių – amunicijos komplektai šunims.
 
VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.

2016-10-06


Valstybės sienos apsaugos tarnyba, sėkmingai įgyvendinusi Nacionalinio vidaus saugumo fondo (NVSF) 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamus projektus, įsigijo kilnojamųjų voljerų tarnybiniams šunims bei keturkojų dresūrai reikalingos įrangos.  


 

Pagal projektą LT/2015/VSF/4.4.4.1 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgų stiprinimas, I etapas“, finansuojamą NVSF Specialiosios tranzito schemos lėšomis, ir projektą LT/2015/VSF/2.4.3.3 „Kinologijos pajėgų stiprinimas, I etapas“ „Kilnojamų voljerų su būdomis įsigijimas“ tarnybiniams VSAT keturkojams nupirkti 32 kilnojamieji voljerai su būdomis.

Juos pasieniečiai už 62 816 eurų įsigijo iš viešojo pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Sentios“. 

Ta pati bendrovė pasieniečiams pristatė ir 14 elektrinių šunų dresavimo antkaklių, skirtų tarnybinių VSAT keturkojų dresavimui ir motyvavimui juos valdant per atstumą. Šio pirkinio kaina - 14 851 euras. 

  
Viešojo pirkimo konkursą laimėjusi UAB „InfoEra“ pasieniečių kinologams pristatė 56 visuotinės padėties nustatymo sistemas (GPS), skirtas tarnybiniams šunims. Jų kaina – 35 235 eurai.

Įgyvendinus NVSF 2014–2020 m. programos Specialiosios tranzito schemos finansuojamą projektą Nr. LT/2015/VSF/4.4.4.1 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgų stiprinimas, I etapas“, pasieniečių kinologus pasieks ir 8 apsauginiai šunų dresiravimo kostiumų komplektai, kurių kiekvieną sudaro ne tik apranga, bet ir galvos apsauga ir specialius botagas.

Šio pirkinio kaina yra 9040 eurų, o prekes VSAT pareigūnams pateiks viešojo pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Dogis“.

Tarnybinių keturkojų patalpų dezinfekavimui ir pašalinių kvapų šalinimui pasieniečiai iš UAB „Ozono centras“ už 1815 eurų įsigijo ozono generatorių.

Teoriniam VSAT kinologų mokymui instruktoriai nuo šiol naudos ir specialią interaktyvią lentą. Ji iš viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Novakopa“ įsigyta už 5354 eurus.

2019-10-29
Pasieniečiai už ES lėšas tobulina profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą. Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas“ lėšas.

2019 m. sausį – birželį VšĮ "Valstybės institucijų kalbų centras" organizavo anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko VSAT Pasieniečių mokykloje Medininkuose, Vilniaus rajone. Specializuotos anglų kalbos A2 lygiu mokėsi trisdešimt penki VSAT pareigūnai. 160 ak. val. trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. VSAT pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Suteiktos ES paramos suma šių mokymų organizavimui buvo 10 440,00 Eur.

Šios programos lėšomis dešimt tarnybos pareigūnų š. m. gegužę – spalį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham". 160 ak. val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės ir susijusios su valstybės sienos apsauga anglų kalbos mokymas. Šioje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius dar patobulins 20 pareigūnų. Mokymus organizuoja viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 144 000,00 Eur.

Taip pat naudojant šios programos lėšas š. m. vasarį – spalį VšĮ ,,Nacionalinis žiedas“ organizuotuose visureigių vairavimo mokymuose kvalifikaciją tobulino 42 VSAT pareigūnai. Teorinio ir praktinio pobūdžio 12 akademinių valandų trukmės mokymuose, kurių metu praktiniam vairavimui buvo skiriama 10 akademinių valandų, dalyvavo Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių atstovai. Pagrindinis mokymų tikslas - suteikti pareigūnams žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus saugiai ir efektyviai vairuoti visureigius sudėtingomis sąlygomis. Dar 3 Vilniaus ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai patobulins savo žinias ir įgūdžius minėtuose mokymuose. Mokymams organizuoti skirta 24 502,50 Eur.

Šios programos lėšomis 2018 m. nuo spalio 15 d. iki lapkričio 30 d. VšĮ "Lietuvos viešojo administravimo institutas" organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - tobulinti kinologų žinias apie tarnybinių šunų panaudojimo galimybes objektų paieškoje, kinologų su tarnybiniais šunimis mokymų planavimo, pravedimo, darbo vertinimo ir problemų šalinimo srityse. Mokymai organizuoti dviem dalimis. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 VSAT Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui sudarė 13 000,00 Eur.

Dar keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis 2018 m. spalį dalyvavo Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Liubanė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose š. m. spalį Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) dalyvavo keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Naudojant šios programos lėšas praktinių-situacinių mokymų įgyvendinimui įsigyta dujų balionėlių, antrankių, policininko lazdų, priverstinio stabdymo juosta, kanceliarinių prekių bei kitų priemonių. Mokymų metu bus tobulinamas pareigūnų veiksmų darnumas pasiruošiant likviduoti viešosios tvarkos pažeidimus bei užkirsti kelią neteisėtam transporto priemonės važiavimui per kelio pasienio patikrinimo punktą. Pasibaigus pratyboms, nupirktos priemonės liks mokymus vykdžiusiose padaliniuose ir bus naudojamos mokymo tikslams. Suteiktos ES paramos suma yra 1449,19 Eur.

Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų ir rusų kalbų (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 104 VSAT pareigūnai. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Taip pat Pasieniečių mokyklos organizuotuose dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymuose tobulinosi 73 pareigūnai. Mokymų metu atnaujintos pareigūnų žinios ir gebėjimai, reikalingi atlikti sieną kertančių ir vykstančių tranzito maršrutu asmenų bei transporto priemonių dokumentų patikrinimus. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis bus įsigyta nuotolinio mokymo įranga, kuri Specialiosios tranzito schemos veikimą įgyvendinančias Kenos ir Kybartų pasienio užkardas sujungs į virtualų nuotolinio mokymo tinklą. Taip pat šių padalinių pareigūnai bus apmokyti  naudotis įdiegta įranga. Minėtos priemonės leis organizuoti bendras (interaktyvias) mokymo–vaizdo konferencijas ir užtikrins VSAT nuotolinio mokymo sistemos plėtrą. Suteiktos ES paramos suma yra 15 342,80 Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorės ES sienos.
 

2019-10-24
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) kinologijos veiklos efektyvumui didinti pradėtas įgyvendinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamas projektas ,,Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgumų stiprinimas, III etapas“.

Projekto veiklų įgyvendinimu siekiama užtikrinti  anksčiau vykdytų kinologijos pajėgumų stiprinimo projektų tęstinumą, didinant Specialiosios  tranzito schemos (toliau – STS) veikimo efektyvumą.

Įgyvendinamas projektas yra tęsinys VSAT kinologijos pajėgumams stiprinti vykdytų I ir II etapų projektų,   finansuotų  VSF finansinės paramos lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimui iki 2022-05-31 skirta iki 108 500,00  Eur VSF finansinės paramos lėšų: numatoma įsigyti  tarnybinius šunis (10 vnt.), narvus–boksus šunims (25 vnt.), kilnojamus voljerus su būdomis  (12 vnt.), visuotinės padėties nustatymo sistemas (25 kompl.), elektrinius šunų dresavimo antkaklius (6 kompl.), apsauginius šunų dresavimo kostiumus (6 kompl.), modernizuoti ir atnaujinti šunų dresavimo infrastruktūrą (įsigyjant stoginę šunų dresavimui, ozono generatorių patalpų dezinfekavimui, mobilią audio trikdžių sistemą, kvapų atrankos stendą).

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos priemonės ir įranga bus naudojami po projekto įgyvendinamo ne mažiau kaip penkerius  metus STS tikslams įgyvendinti.

Vienas pirmųjų pirkinių – mobilus ozono generatorius,  skirtas patalpų dezinfekavimui, kvapų šalinimui įvairiose patalpose, kuriose VSAT kinologai vykdo tarnybinių šunų mokymus, taip pat tarnybinių šunų pervežimui skirtose transporto priemonėse.

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.

2019-10-22
Antradienį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje pasirašyta sutartis dėl VSAT Užsieniečių registracijos centro Pabradėje pastatų statybos bei rekonstrukcijos darbų.


VSAT, naudodamasi 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonių Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, su viešojo konkurso laimėtoja UAB „Jungtiniai projektai“ pasirašė sutartį dėl minėtų darbų. Sutarties vertė - kiek daugiau nei 6,2 mln. Eur.

Sutartyje numatomi nauji administracinio URC pastato priestato, sulaikytų moterų ir šeimų bendrabučio, užsieniečių priėmimo pastato bei tarnybinių šunų voljerų statybos darbai. Taip pat planuojama rekonstruoti administracinio pastato, technikos saugyklos, valgyklos bei sandėlio pastatus. Lėšų bus skiriama ir naujiems inžineriniams tinklams, ryšiams bei bendram teritorijos sutvarkymui ir aptvėrimui.

Visų statomų ir rekonstruojamų pastatų bendras plotas - 4692 kv. m. Planuojama, kad statybos darbai turėtų būti baigti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

VSAT nuosekliai siekia gerinti sąlygas URC apgyvendintiems užsieniečiams bei čia dirbantiems pasieniečiams. Šių metų vasarį centro teritorijoje buvo atidarytas naujas pažeidžiamų asmenų bendrabutis. Jo statybų vertė buvo 690 000 eurų.

Taip pat vasarį URC buvo atidarytas naujas kontrolinis praėjimo punktas. Naujojo statinio darbų vertė - 880 456 eurai.

Gegužę prieglobsčio prašytojų bendrabučio I aukšte esančiose patalpose buvo atliktas remontas,  kelios patalpos pritaikytos negalią turintiems asmenims ir atlikti kiti darbai. Iš viso tuomet atlikta darbų ir įsigyta turto už 97 800 eurų.

URC yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, skirta apgyvendinti prieglobsčio prašytojus jų prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimo metu bei laikyti sulaikytus nelegalius imigrantus ilgiau nei 48 val., siekiant išsiųsti juos iš Lietuvos.

URC dirbantys pasieniečiai atlieka tyrimus dėl užsieniečių asmens tapatybės, atvykimo į Lietuvą aplinkybių ir vykdo tokių asmenų grąžinimą bei išsiuntimą iš šalies.

2019-10-01
VSAT įgyvendina Specialiajai tranzito schemai (STS) užtikrinti skirtus projektus, kurių tikslas – užtikrinti Specialiąją tranzito schemą, siekiant atlikti per valstybės sieną vykstančių su supaprastinto tranzito dokumentais bei su supaprastinto tranzito geležinkelio dokumentais turėtojų pasienio tikrinimus ir kompensuoti papildomas veiklos išlaidas.

Norint užtikrinti profesionalų tarnybinių šunų naudojimą ir kokybišką jų dresavimą, būtina periodiškai pasirūpinti naujų šunų ir jų laikymui skirtų voljerų įsigijimu, narvų-boksų ir šunų dresavimo įrangos atnaujinimu, tobulinti tarnybinių šunų dresavimo bazę įsigyjant konstrukcinį angarą šunų dresavimui.

Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamo projekto LT/2015/VSF/4.4.4.2 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgų stiprinimas, II etapas“ tikslas – reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą.

Projektas prisidės įgyvendinant vieną svarbiausių VSAT veiklos prioritetų – sustiprinti kinologinę veiklą siekiant didinti valstybės sienos pažeidimų išaiškinimą.

Sėkmingai įgyvendintas projektas pagerins nelegalios migracijos, kontrabandos, narkotinių ir sprogstamųjų medžiagų, ginklų gabenimo ir kitų nusikalstamų veikų užkardymą.

Projekto įgyvendinimui skirta virš 104 tūkst. Eur. Viešųjų pirkimų būdu buvo įsigyti 9 kilnojami voljerai su būdomis,   7 tarnybiniai šunys, 8 apsauginiai šunų dresavimo kostiumų komplektai,  24 narvai-boksai šunims laikyti ar transportuoti,  7 visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) šunims, 6 elektrinių šunų dresavimo antkaklių komplektai,  9 įrangos ir 9 amunicijos komplektai, skirti tarnybinių šunų priežiūrai ir dresavimui.

Modernizuota tarnybinių šunų dresavimo bazė – atliktas konstrukcinio angaro elektrifikavimas: lauko inžinerinių tinklų projektavimas ir įrengimas, įsigyta indaplovė, skalbimo mašina, džiovykla, devynios metalinės spintos amunicijos laikymo sąlygoms pagerinti.

VSF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo metu įsigytos VSAT kinologinei veiklai vykdyti reikalingos priemonės ir įranga bus naudojamos Specialiajai tranzito schemai užtikrinti.

2018-02-13
Pasieniečių tarnybinių šunų būrį papildė keturi jauni belgų aviganiai. Pirmadienį Neymaras, Nemo, Nika ir Niko buvo perduoti naujiesiems šeimininkams – Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pasieniečiams kinologams.

Centrinėje pasieniečių įstaigoje Vilniuje šuniukai buvo perduoti trims Pagėgių rinktinės kinologams bei VSAT kinologijos centro instruktoriui.

Dviejų mėnesių keturkojai įsigyti iš veislyno Lietuvoje. Kiekvienas šuniukas kainavo po 700 eurų.

Iš būrio pretendentų belgų aviganiai buvo atrinkti kreipiant dėmesį į darbui sienos apsaugoje būtinas fizines ir psichines keturkojų savybes.

Tarp jų buvo motyvacija paieškai, socialumas, atsparumas stresui, baimei ir kt.

Neymarą ir Nemo pasieniečiai įsigijo iš Nacionalinio vidaus saugumo fondo Specialiosios tranzito schemos finansuojamo projekto lėšų, o Nika ir Niko – iš Lietuvos biudžeto lėšų.

Nuo šiol Neymaras, Nemo, Nika ir Niko bus mokomi pėdsekystės ir žaliosios juostos apsaugos paslapčių, taip pat jie bus rengiami asmenų paieškai ir sulaikymui, įkalčių aptikimui ir kitoms užduotims, kurias vykdo tarnybiniai pasieniečių keturkojai.

Neymaras ir Nemo bus naudojami Specialiosios tranzito schemos veiklos funkcijoms vykdyti.

Šie jaunučiai belgų aviganiai papildė daugiau kaip 160 VSAT tarnybinių šunų būrį.

2017-11-28
Pasieniečių tarnybinių šunų būrį papildė trys jauni broliai vokiečių aviganiai. Antradienį Noris, Norma ir Nella buvo perduoti naujiesiems šeimininkams – Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pasieniečiams kinologams.


 

Vilniaus rajono Mickūnų mietelyje įsikūrusiame VSAT kinologijos centre atsisveikinę vienas su kitu šuniukai buvo perduoti trims kinologams iš VSAT  Vilniaus, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos rinktinių.

Trijų mėnesių broliai įsigyti iš lietuviško veislyno viešojo konkurso būdu. Keturkojai kainavo po 700 eurų.

Iš būrio pretendentų šuniukai buvo atrinkti kreipiant dėmesį į darbui sienos apsaugoje būtinas fizines ir psichines keturkojų savybes. Tarp jų buvo motyvacija paieškai, socialumas, atsparumas stresui, baimei ir kt.

Šį trejetuką pasieniečiai įsigijo pagal Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamą projektą Nr. LT/2017/VSF/4.4.4.2 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologų pajėgų stiprinimas, II etapas“.

Nuo šiol Noris, Norma ir Nella bus pradedami mokyti pėdsekystės ir žaliosios juostos apsaugos paslapčių, taip pat jie bus rengiami asmenų paieškai ir sulaikymui, įkalčių aptikimui ir kitoms užduotims, kurias vykdo tarnybiniai pasieniečių keturkojai. Šunys bus naudojami Specialiosios tranzito schemos veiklos funkcijoms vykdyti.

Šie jaunučiai vokiečių aviganiai papildė maždaug 160 VSAT tarnybinių šunų būrį.

2017-08-17


Pasieniečiai už ES lėšas tobulino profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą.

2016 m. lapkritį – 2017 m. rugpjūtį viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ organizavo Lietuvoje ir užsienyje vykusius anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams.

Specializuotos anglų kalbos A2, B1 ir B2 lygiu mokėsi keturiasdešimt VSAT pareigūnų. 160 akademinių valandų trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Penki tarnybos pareigūnai gegužę–birželį gilino anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham".

160 akademinių valandų trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės anglų kalbos mokymas. Dar 2 tarnybos valstybės tarnautojai minėtoje kalbų mokykloje tobulino savo žinias ir įgūdžius liepą–rugpjūtį vykusiuose analogiškos trukmės anglų kalbos C1 lygio mokymuose.

Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 ,,Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas“ lėšas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 44 720 Eur.

Šios programos lėšomis 2016 m. lapkritį – 2017 m. gegužį UAB „Lietuviškas safari“ organizuotuose visureigių vairavimo mokymuose kvalifikaciją tobulino 60 VSAT pareigūnų. Teorinio ir praktinio pobūdžio 24 akademinių valandų trukmės mokymuose, kurių metu praktiniam vairavimui buvo skiriama 21 akademinė valanda, dalyvavo Ignalinos, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos rinktinių atstovai.

Pagrindinis mokymų tikslas buvo suteikti pareigūnams žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus saugiai ir efektyviai valdyti visureigius ekstremaliomis/bekelės sąlygomis. Mokymams organizuoti skirti 43 344 Eur.

Nuo gegužės 8 d. iki gegužės 19 d. UAB ,,Kompetencijų vystymo centras“ organizuotuose mokymuose ,,Prieglobsčio prašytojai pasienyje: procedūrų praktinio taikymas“ dalyvavo 30 VSAT pareigūnų iš Ignalinos, Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos rinktinių bei VSAT centrinės įstaigos.

Mokymų metu VSAT pareigūnai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, susijusių su prieglobsčio prašytojų identifikavimu, prašymų priėmimu ir nagrinėjimu, sprendimų priėmimu, sulaikymu, atsakingos valstybės nustatymu, pažeidžiamų asmenų apsauga bei priėmimo sąlygomis. Taip pat pagilino savo žinias, susijusias su tarptautinių, regioninių ir nacionalinių teisės aktų nuostatų taikymu teismų ir administracinėje praktikoje. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 8952 Eur

Taip pat naudojant šios programos lėšas nuo kovo 6 d. iki birželio 20 d. UAB „Jūros navigatorius“ oganizuotuose laivų specialistų (laivo kapitono ir mechaniko) mokymuose kvalifikaciją tobulino 42 VSAT pareigūnai. Mokymuose dalyvavo Ignalinos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos rinktinių atstovai. Mokymams organizuoti skirta 13 300 Eur.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos gegužį – birželį organizuotuose laivų specialistų (SOLAS) mokymuose kvalifikaciją tobulino 12 VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnų. Dar 7 šios rinktinės pareigūnai tobulins savo žinias ir įgūdžius rudenį vyksiančiuose ketveriuose mokymuose. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 5192 Eur.

Naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšas pasieniečiai irgi tobulino savo kvalifikaciją.

Nuo vasario 6 d. iki birželio 23 d. UAB ,,SDG“ organizuotuose mokymuose „Konfliktų valdymo ir bendravimo įgūdžių ugdymas“ dalyvavo 100 VSAT pareigūnų. Vilniaus, Varėnos, Pagėgių, Pakrančių apsaugos rinktinių atstovai tobulino savo konfliktų su tranzitu vykstančiais asmenimis (tranzitinio traukinio keleiviais) valdymo žinias.

Mokymų metu VSAT pareigūnai taip pat įgijo bendravimo įgūdžių, reikalingų konfliktinėms situacijoms su tranzitu vykstančiais asmenimis (tranzitinio traukinio keleiviais) spręsti, deryboms vesti. Kursams organizuoti skirta 12 100 Eur.

Taip pat naudojant šios programos lėšas 2016 m. gruodį – 2017 m. balandį viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ organizavo užsienio kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko Lietuvoje. Specializuotos anglų kalbos A2 lygiu mokėsi dvidešimt VSAT pareigūnų.

160 akademinių valandų trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. Dvidešimt tarnybos pareigūnų gilino specializuotos rusų kalbos žinias B1 lygiu mokymų metu. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas.

Dar 20 tarnybos pareigūnų dalyvaus vyksiančiuose anglų kalbos B1 lygio mokymuose bei 4 VSAT pareigūnai gilins anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham" vyksiančiuose B1 lygio mokymuose. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui - 33 920 Eur.

Šios programos lėšomis nuo birželio 12 d. iki birželio 23 d. VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas tobulinti kinologų, tiesiogiai vykdančių specialiosios tranzito schemos funkcijas sienos kontrolės punktuose, dirbančių tranzitiniuose traukiniuose, tranzito maršruto pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose su STS lėšomis įsigytais ir išlaikomais tarnybiniais šunimis bei atliekančių kitų kinologų ir tarnybinių šunų parengimą valstybės sienos apsaugai, pasislėpusių asmenų ir pėdsakų paieškai, žinias ir įgūdžius.

Mokymai organizuojami dviems dalyvių grupėms. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 VSAT Vilniaus, Varėnos, Pagėgių rinktinių pareigūnų. Dar 10 pareigūnų iš minėtų rinktinių tobulins savo žinias ir įgūdžius rudenį vyksiančiuose analogiškuose mokymuose.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1043 kilometrus išorinės ES sienos.

2017-07-21
VSAT kinologijos veiklos efektyvumui didinti 2016-2018 metais įgyvendinamas Vidaus saugumo fondo (VSF) lėšomis finansuojamas projektas ,,Kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas“.

Projekto įgyvendinimui skirta 112 tūkst. Eur, iš jų ne daugiau kaip 56 tūkst. Eur (50 proc.) sudaro VSF finansinės paramos lėšos ir ne daugiau kaip 56 tūkst. Eur (50 proc.) – bendrojo finansavimo (nacionalinio biudžeto) lėšos.

Įgyvendinant projekto veiklas nuo 2016 m. pradžios iki 2017 m. birželio 30 d. panaudota 101,1 tūkst. Eur, arba 90,2 proc. visų projektui skirtų lėšų, už kurias viešųjų pirkimų būdu buvo įsigyta 20 kilnojamų voljerų su būdomis, 11 tarnybinių šunų ir 11 jiems skirtų amunicijos komplektų, 20 narvų-boksų šunims laikyti ar transportuoti, 20 visuotinės padėties nustatymo sistemų (GPS) šunims bei 5 elektrinių šunų dresavimo antkaklių komplektai.

Artimiausiu metu VSAT kinologai taip pat galės naudoti ir įsigytus 7 apsauginius šunų dresavimo kostiumų komplektus. Taip pat įsigyta VSAT tarnybinių šunų dresavimo bazei Mickūnuose (Vilniaus rajonas) reikalinga įranga ir priemonės.

Siekdama išnaudoti visas projekto I etapui skirtas VSF finansinės paramos lėšas, VSAT planuoja papildomai įsigyti 1 naujo modelio apsauginį šunų dresavimo kostiumą, 12 narvų-boksų šunims.

VSAT kinologijos pajėgumai ir toliau bus stiprinami įgyvendinant VSF finansuojamo projekto ,,Kinologijos pajėgumų stiprinimas, II etapas“ (2017 m II pusmetis –  2019 m.) veiklas. Joms įgyvendinti numatyta daugiau kaip 59 tūkst. Eur paramos lėšų.

VSF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo metu įsigytos VSAT kinologinei veiklai vykdyti reikalingos priemonės ir įranga bus naudojama po projektų įgyvendinimo ne mažiau kaip penkerius metus valstybės sienos apsaugai – ES išorės sienos kontrolei užtikrinti.

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.

2017-03-27
Pasieniečių tarnybinių šunų būrį papildė jaunutė belgų aviganė Frambos Judith. Ji tarnaus pasienyje su Baltarusija.

Pirmadienį centrinėje VSAT įstaigoje Vilniuje keturių mėnesių Frambos Judith buvo perduota sieną su Baltarusija saugančios Vilniaus rinktinės atstovams. Nuo šiol ji bus pradėta mokyti pėdsekystės ir tarnaus Lavoriškių užkardoje.

Frambos Judith pasieniečiai nusipirko už Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Specialiosios tranzito schemos projekto Nr. LT/2015/VSF/4.4.4.1 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas“ "Šunų įsigijimas“ lėšas.

                                                        
Belgų aviganė įsigyta viešojo pirkimo būdu už 700 eurų su PVM iš veislyno Lenkijoje.

Iš viso šiuo metu VSAT tarnauja 158 keturkojai.

2017-01-16
Pirmadienį VSAT centrinėje įstaigoje pasieniečių vadas Renatas Požėla VSAT Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos kinologui Valdui Stancikui perdavė 3 mėnesių belgų aviganį Marsą. Jis pakeis V. Stanciko nuo mažens augintą ir dresuotą vieną geriausių tarnybinių pasieniečių šunų Ramzį, pernai rugsėjį kinologo akivaizdoje nušautą kontrabandininkų persekiojimo operacijos metu. 


R. Požėla perdavė ir 6 mėnėsių belgų aviganę Larą – nuo šiol ji yra VSAT Pagėgių rinktinės Specialiosios paskirties užkardos kinologo Vido Bukausko augintinė.

V. Stancikas ir V. Bukauskas taip pat gavo po kuprinę su kinologijos reikmenimis, praversiančiais dresuojant Marsą ir Larą.

Šios renginio vaizdo įrašą galima pamatyti čia.

Abu šiuos šunis VSAT įsigijo įgyvendindama Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Specialiosios tranzito schemos dalies lėšomis finansuojamą projektą „Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas“ (šunų įsigijimas).

   
                                       
Marsas ir Lara konkurso būdu buvo įsigyti iš Lietuvos veisėjų. Keturkojai yra vieno skirtingų vadų, tačiau vieno tėvo. Marsas kainavo 750 eurų, Lara – 800 eurų. Renkantis šuniukus daugiausiai dėmesio yra kreipiama į darbui sienos apsaugoje būtinas fizines ir psichines keturkojų savybes. Tarp jų yra motyvacija paieškai, socialumas, atsparumas stresui, baimei ir kt.

Trejų metų belgų aviganis Ramzis pernai rugsėjo 27 d. buvo nušautas medžiotojo. Tuomet šis išskirtinių gabumų V. Stanciko šuo Pagėgių savivaldybės miške netoli sienos su Rusija sekė įtariamų kontrabandininkų pėdsakais.

Belgų aviganio palaikai buvo kremuoti. Urna su keturkojo pelenais saugoma Pagėgių rinktinės, kurioje šuo tarnavo, muziejuje. Čia įrengta Ramziui skirta ekspozicijos dalis, kur galima sužinoti apie šio belgų aviganio tarnybą.

2018-12-06
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) modernizavo ir atnaujino įrangą, padėsiančią pagerinti tarnybos organizavimą ir pajėgų planavimą bei valdymą.


Pagal įvykdytą Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą LT/2016/VSF/2.1.1.1., kurio vertė yra 770.677,32 Eur, buvo modernizuota turima tarnybos organizavimo programa (TOP) ir Pasienio įvykių kaupimo programa (PIKS) bei atnaujinta įranga. Per šias programas VSAT Nacionalinis koordinacinis centras (NKC) gauna visą informaciją apie padėtį, sąlygas ir veiklą ties ES išorės siena beveik realiuoju laiku. Tokiu būdu sistema gali rinkti, kaupti, klasifikuoti, atnaujinti, sisteminti, saugoti ir analizuoti informaciją apie pasienyje užfiksuotus įvykius bei ją susieti su geografinėmis informacinėmis sistemomis.

Projekto metu įsigyta techninė, NKC programinė bei vaizdo konferencijų įranga. Naudojant pastarąją sistemą pagerės komunikacija tarp VSAT padalinių, informaciniuose stenduose bus atvaizduojama reali situacija pasienyje, suvedant daugiau duomenų bei dalyvaujant didesniam vartotojų kiekiui padidės "Eurosur" informuotumas ir reagavimo galimybės. "Eurosur" – tai FRONTEX agentūros sukurta informacijos apie ES išorės sienų valdymą apsikeitimo priemonė, kurią naudodamos valstybės narės gali efektyviai ir operatyviai reaguoti į situacijos pokyčius.

Projektas vykdytas nuo 2016 m. gruodžio iki šių metų gruodžio.

Projektas atitinka Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. strategiją – valdant sienas stiprinti saugumą, prisideda prie efektyvesnio išorės sienos stebėjimo, geresnės nacionalinės padėties vaizdo sistemos sukūrimo ir informuotumo apie padėtį prie išorės sienos, taip pat prisideda prie VSAT strateginio veiklos plano nuostatų įgyvendinimo – vykdyti valstybės sienos kontrolę (sienos stebėjimą), nelegalios migracijos prevenciją ir kontrolę rinktinėms priskirtose veikimo teritorijose, atskleisti nusikalstamas veikas, nustatytas vykdant valstybės sienos apsaugą.

2018-12-07
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įvykdė Specialios tranzito schemos lėšomis finansuojamą projektą  „Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas“ ir atnaujins per Lietuvą tranzitu vykstančių traukinių stebėjimo sistemą.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta tranzitinių traukinių stebėjimo sistemos tarnybinė stotis „Hewlett-Packard Enterprise ProliantDL380 Gen9“ su „Hewlett-Packard“ duomenų saugykla bei komutacinė spinta. Jos pakeitė pasenusią įrangą, įsigytą iš Išorės sienų fondo 2007 m. programos asignavimų.

Nauja įranga įdiegta VSAT centrinėje įstaigoje, ja naudojasi VSAT padaliniuose dirbantys pasieniečiai bei policijos pareigūnai, kiti Specialiosios tranzito schemos funkcijas vykdantys darbuotojai.

Įgyvendinus projektą taip pat įsigyta 10 vnt. ESRI programinės įrangos licencijų bei pateikta nauja tranzitinių traukinių stebėjimo programinė įranga, kuri leidžia dirbti iš stacionarių ir mobilių darbo vietų naudojant skirtingas naršykles.

Su naujausios versijos "Windows Server" bei ESRI licencijomis atnaujinta serverio aparatinė ir programinė įranga tenkina galutinių naudotojų poreikius ir užtikrina patikimą tranzitinių traukinių judėjimo kontrolę.

Projektas prisideda prie vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-266 „VSAT 2016–2018 metų strateginis veiklos planas“ patvirtintos programos „Valstybės sienos apsauga“ 1-ojo tikslo įgyvendinimo – veiksminga valstybės sienos apsauga.  Pakeistas serveris su modernizuota programine įranga leidžia užtikrinti tranzitinių traukinių, vykstančių per Lietuvos teritoriją, kontrolę.

Projektą „Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas“ vykdė UAB „Telekonta“ ir UAB „HNIT Baltic“.

2018-12-10
Pagėgių rajone, Plaškių užkardos atsakomybės ruože, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) galės dar efektyviau užkirsti kelią nelegaliam sienos kirtimui bei vykdyti kontrabandos prevenciją.

Geresnes darbo sąlygas pareigūnams padėjo sukurti bendrovė „Fima“, atnaujinusi sienos su Rusija ruožą stebinčią įrangą.

24,5 km Plaškių užkardos ruože įrengta kompleksinė sienos pažeidimų aptikimo ir vaizdo stebėjimo sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis oro sąlygomis aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjančius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia juos vizualiai stebėti ir visą informaciją perduoda į užkardoje esantį valdymo centrą.

Sienos stebėjimo sistemos, sudarytos iš naktinio ir dieninio matymo vaizdo kamerų, sumontuotos ant 9-ių pasienyje stovinčių bokštų. Įgyvendinant projektą, taip pat buvo atnaujinta duomenų perdavimo sistema, budėtojų patalpose sumontuota darbo vietų aparatūra ir nauji monitoriai vaizdo stebėjimui, pakeisti serveriai ir įdiegta nauja programinė įranga, pakeisti įrašymo įrenginiai, bokštuose pakeisti silpnųjų srovių ir elektros kabeliai, įrengta bokštų teritorijos perimetro apsaugos sistema, sumontuoti infraraudonųjų spindulių prožektoriai, atnaujinta nepertraukiamų maitinimo šaltinių įranga.

Projektas „Plaškių užkardos techninės kontrolės ir stebėjimo sistemos atnaujinimas (naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas)“ finansuotas Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis. Iš viso jis kainavo 898 524 eurų su PVM. Pertvarkyti Europos Sąjungos (ES) valstybės sienų apsaugą pagal standartus numato Šengeno sutartis.

VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos inf.

2019-01-31
Valstybės sienos apsaugos tarnyba įdiegė saugių informacinių technologijų pagrindu veikiančią platformą įslaptintai informacijai apie išorės sienas tvarkyti.

Pagal įvykdytą Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą LT/2015/VSF/2.4.4.1 "Informacinių technologijų platformos sukūrimas", kurio vertė yra 943 383 Eur., buvo sukurtas VSAT kriminalinės žvalgybos tinklas su slaptumo žyma „Riboto naudojimo, ISS“.

Šis tinklas VSAT kriminalinės žvalgybos naudotojams leidžia saugiai ir efektyviai tvarkyti įslaptintą informaciją automatizuotu būdu, užtikrinant tvarkomos įslaptintos informacijos apsaugą, vykdant paslapčių subjektams įstatymuose numatytus įsipareigojimus.

Projektas vykdytas dvejus metus, nuo 2017-ųjų sausio.

2019-01-08
Už Vidaus saugumo fondo lėšas atnaujinta programinė įranga, kurią VSAT pareigūnai naudoja Kaliningrado tranzito kontrolei.

Įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojama projektą NR. LT/2016/VSF/4.2.4.1 „STD/STGD posistemių atnaujinimas“, VSAT su UAB „Atea“ sudarė sutartį „STD/STGD posistemių atnaujinimas“.

UAB „Atea“ įvykdė sutartį ir pateikė VSAT atnaujintą programinę įrangą, kuri veikia Linux Ubuntu tarnybinėje stotyje. Ši įranga veikia su įvairiomis interneto naršyklėmis ir yra skirta VSAT pareigūnams, atliekantiems STS funkcijas.

Šis projektas prisideda prie Lietuvos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-266 „VSAT 2016–2018 metų strateginis veiklos planas“ patvirtintos programos „Valstybės sienos apsauga“ 1-ojo tikslo (veiksminga valstybės sienos apsauga), nacionalinės Vidaus saugumo fondo daugiametės 2014–2020 m. programos 4 tikslo „Veiklos parama Specialiai tranzito schemai vykdyti“ įgyvendinimo.

2019-01-23
Įgyvendinusi du ES lėšomis finansuotus projektus Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) įsigijo 249 naujus nešiojamus termovizorius.


229 tokius prietaisus pasieniečiai nusipirko pagal Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuotą projektą Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.1 „Nešiojamų termovizorių ir kitų sienos kontrolei reikalingų priemonių įsigijimas“. 3-ios kartos (17µm) termovizoriai „Prometheus PRO 640 2-16×50 (30Hz)“ nupirkti iš viešojo konkurso nugalėtojų UAB „Optomika“ ir UAB „Biznio mašinų kompanija“. Sutarties vertė - 1 mln. 719 tūkst. 343,45 Eur.

Dar 20 termovizorių VSAT įsigijo pagal Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuotą projektą Nr. LT/2016/VSF/4.4.3.1 „Techninė įranga, skirta sienos stebėjimui ir nelegalių imigrantų sulaikymui“. Viešąjį konkursą laimėjo ir 4-os kartos (12µm) termovizorius „Breach PTQ136“ pasieniečiams pristatė UAB „Optomika“. Šios sutarties vertė yra 67 760 Eur.

Naujus termovizorius gaus visos VSAT pasienio rinktinės.

2019-02-01
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) atnaujino techninę įrangą, kuri padės pareigūnams geriau vykdyti tarnybą.

Pagal įvykdytą Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Nešiojamų termovizorių ir kitų sienos kontrolei reikalingų priemonių įsigijimas LT/2016/VSF/2.4.3.1.“, kurio vertė 2 862 211 eurų, buvo pagerintas  pareigūnų materialinis techninis aprūpinimas technine įranga, skirta sienos stebėjimui.

Projekto metu įsigyta nešiojamų termovizorių, naktinio matymo prietaisų, žiūronų. Įsigyta įranga leidžia pareigūnams naudoti šiuolaikišką, technologiškai pažangią įrangą, užtikrinant maksimalią valstybės sienos apsaugą.

Projektas vykdytas nuo 2016 metų birželio mėnesio iki šių metų sausio mėnesio.

Įgyvendinus šį projektą padidintas VSAT valstybės sienos apsaugos efektyvumas įgyvendinant Nacionalinių pajėgų stiprinimą.

2018-09-27
Už ES lėšas pasieniečiai įsigijo 37 naujus mikroautobusus „Renault Trafic“. Jų perdavimo Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) ceremonija vyks penktadienį.

Renginys 12 val. prasidės VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje (Savanorių pr. 2).

Naujos transporto priemonės pakeis senuosius mikroautobusus ir bus naudojamos kasdienėje pasieniečių tarnyboje įvairiuose sienos ruožuose.

Renginyje dalyvaus vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, VSAT vadas Renatas Požėla, įvairių įstaigų atstovai, viešąjį VSAT pirkimą laimėjusios UAB „Sostena“ vadovai.

Mikroautobusus palaimins kunigas Vytautas Rapalis.

37 mikroautobusus „Renault Trafic“ VSAT nupirko sėkmingai įgyvendinusi Vidaus saugumo fondo projektą.  Pagal sutartį su UAB „Sostena“ bendra pirkinio vertė – kiek daugiau kaip 846 tūkst. eurų su PVM. Vieno tokio 9 vietų mikroautobuso kaina su PVM yra beveik 23 tūkst. eurų.

Naujos transporto priemonės aprūpintos garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga. Jos turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir visa kita, ko reikia pasieniečiams eksploatuojant tokius automobilius.

2018-09-28
Už ES lėšas pasieniečiai įsigijo 37 naujus mikroautobusus „Renault Trafic“. Penktadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) būstinėje Vilniuje įvyko šių transporto priemonių perdavimo ceremonija.
„Renault Trafic“ pakeis senuosius mikroautobusus ir bus naudojami kasdienėje pasieniečių tarnyboje įvairiuose sienos ruožuose.

Renginyje dalyvavo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, VSAT vadas Renatas Požėla, įvairių įstaigų atstovai, viešąjį VSAT pirkimą laimėjusios UAB „Sostena“ vadovai.

Naująsias pasieniečių transporto priemones pašventino kunigas Vytautas Rapalis.

 
37 mikroautobusus „Renault Trafic“ VSAT nupirko sėkmingai įgyvendinusi Vidaus saugumo fondo projektą. Pagal sutartį su UAB „Sostena“ bendra pirkinio vertė – kiek daugiau kaip 846 tūkst. eurų su PVM. Vieno tokio 9 vietų mikroautobuso kaina su PVM yra beveik 23 tūkst. eurų.  


Naujos transporto priemonės aprūpintos garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga. Jos turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir visa kita, ko reikia pasieniečiams eksploatuojant tokius automobilius.

   
 

 

2018-10-08
Už ES lėšas pasieniečiai įsigijo 79 naujus patrulinius visureigius „Toyota Land Cruiser“. Jų perdavimo Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) ceremonija vyks antradienį 11 val. VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje, įsikūrusioje Vilniaus rajono Mickūnų miestelyje.


Renginyje dalyvaus vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, VSAT vadas Renatas Požėla, įvairių įstaigų atstovai, viešąjį VSAT pirkimą laimėjusios UAB „Mototoja“ vadovai.

Visureigius palaimins kunigas Aušvydas Belickas.

Lėšos 79 visureigiams buvo skirtos pagal du ES projektus -  Nacionalinio vidaus saugumo fondo Specialiosios tranzito schemos 2014–2020 m. programos projektą Nr. LT/2016/VSF/4.4.1.1 „Transporto priemonių įsigijimas“ I etapas bei Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projektą Sienos Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.2 „Transporto priemonių įsigijimas“.

Bendra 79 visureigių „Toyota Land Cruiser“ kaina su PVM yra 2 871 571 euras. Vieno tokio visureigio kaina su PVM yra 36 349 eurai.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ bus naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą bei užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turi visų ratų pavarą (4x4), yra aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Pradėjus eksploatuoti šiuos „Toyota Land Cruiser“ bus atnaujintas labiausiai susidėvėjusių VSAT tarnybinių visureigių parkas. Paskutinį kartą pasieniečiai jį iš esmės atnaujino 2007 m. pavasarį. Tuomet VSAT įsigijo visureigius „Mitsubishi Pajero“ ir „Nissan Patrol“.

2018-11-27
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) už Europos Sąjungos lėšas atnaujina kinologams bei tarnybiniams šunims pervežti skirtų transporto priemonių parką.

Antrąjį 2019 metų ketvirtį pasieniečiams bus perduoti 8 mikroautobusai „Volkswagen Crafter“, pritaikyti kinologijos specialistų ir jų dresuotų keturkojų poreikiams.

Šias transporto priemones VSAT įsigijo iš viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Commercial Transport Service“.

Bendra 8 mikroautobusų „Volkswagen Crafter“ kaina su PVM yra 420 220 eurų.

Lėšos šioms transporto priemonėms įsigyti skirtos iš dviejų Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos finansuotinų projektų.

Šešiuose iš aštuonių naujųjų „Volkswagen Crafter“ bus įrengta po keturis narvus, specialiai pritaikytus tarnybinių šunų gabenimui. Dviejuose mikroautobusuose tokių narvų bus po šešis.

Visi automobiliai varomi 103 kW galios turbodyzelinias varikliais, turės 4x4 ratų pavarą, garsinę balso stiprinimo įrangą su švyturėliais, vaizdo registratorius ir įdiegtą telemetrinę įrangą.

Mikroautobusai bus aprūpinti papildomomis šunų pervežimo skyriaus kondicionavimo bei vėdinimo sistemomis, o pats skyrius – izoliuotas specialia termo medžiaga, leidžiančia jame palaikyti pastovią temperatūrą bet kuriuo metų laiku.

Pasieniečių „Volkswagen Crafter“ turės ir specialius seifus, kuriuose kinologai galės saugiai gabenti šunų mokymams reikalingas medžiagas – narkotikus, sprogmenis ir pan.

Šiuo metu VSAT iš viso tarnauja 150 specialiai parengtų keturkojų, daugiausiai – belgų ir vokiečių aviganių.

Pasieniečių tarnybiniai šunys yra išmokyti sekti „karštais“ pėdsakais ir sulaikyti pažeidėjus, aptikti narkotines medžiagas, ginklus bei sprogmenis. VSAT keturkojai dažnai yra kviečiami pagalbon, kai reikia surasti pasiklydusius ar dingusius žmones. Pasieniečiai kinologai su savo šunimis nuolat suteikia pagalbą kitoms institucijoms, dažnai dalyvauja tarptautinėse operacijose.

2019-04-19
Už Europos Sąjungos lėšas pasieniečiai įsigijo aštuonis tarnybiniams šunims pervežti pritaikytus mikroautobusus „Volkswagen Crafter“.


Jie VSAT kinologams bus perduoti antradienį, balandžio 23-iąją, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Centrinėje įstaigoje Vilniuje. Naujieji „Volkswagen Crafter“ yra specialiai įrengti ir pritaikyti dresuotų keturkojų ir jų šeimininkų poreikiams.

Mikroautobusus pašventins policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

Šias transporto priemones VSAT įsigijo iš viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Commercial Transport Service“. Bendra 8 mikroautobusų „Volkswagen Crafter“ kaina su PVM yra 420 220 eurų.

Lėšos šioms transporto priemonėms įsigyti skirtos iš dviejų Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos finansuotų projektų.

Šešiuose iš aštuonių naujų „Volkswagen Crafter“ įrengta po keturis narvus, specialiai pritaikytus gabenti tarnybinius šunis. Dviejuose mikroautobusuose tokių narvų bus po šešis.

Mikroautobusai varomi 103 kW galios turbodyzeliniais varikliais, turi 4x4 ratų pavarą, garsinę balso stiprinimo įrangą su švyturėliais, vaizdo registratorius ir įdiegtą telemetrinę įrangą.

„Volkswagen Crafter“ aprūpinti papildomomis šunų pervežimo skyriaus kondicionavimo bei vėdinimo sistemomis, o pats skyrius yra izoliuotas specialia termo medžiaga, leidžiančia jame palaikyti pastovią temperatūrą bet kuriuo metų laiku.

Pasieniečių „Volkswagen Crafter“ turi ir specialius seifus, kuriuose kinologai saugiai gabens šunų mokymams reikalingas medžiagas – narkotikus, sprogmenis ir pan.

Šiuo metu VSAT iš viso tarnauja 150 specialiai parengtų keturkojų, daugiausiai – belgų ir vokiečių aviganių.

2019-05-07
VSAT sėkmingai įgyvendino Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuotus projektus Nr. LT/2016/VSF/4.4.1.1 „STS transporto priemonių įsigijimas, I etapas“ (vertė 1 128 125,85 Eur) ir Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.2 „Transporto priemonių įsigijimas“ (vertė 3 207 282,70 Eur).


Projektų metu įsigyti 79 dideli visureigiai automobiliai, 37 mikroautobusai, 9 keturračiai su priekabomis, 8 mikroautobusai, pritaikyti pervežti tarnybinius šunis, 8 priekabos, pritaikytos pervežti šunų narvus.

Apie visų šių priemonių įsigijimą, jų perdavimą pasieniečiams ir tam surengtus renginius VSAT jau yra skelbusi.

Minėtos transporto priemonės naudojamos reaguojant į stebėjimo sistemos nustatytus pažeidimus, siekiant užkirsti kelią pažeidimams, susijusiems su įrengtomis apsaugos sistemomis, reaguoti į pažeidimus, stebėti tranzito geležinkelių ruožą.

Projektai vykdyti nuo 2016 m. gruodžio iki šių metų gegužės.

Įgyvendinus šiuos projektus, pasiekti šie tikslai: įsigyta ir atnaujinta transporto priemonių, tranzitu iš Rusijos Kaliningrado srities arba į ją per Lietuvos teritoriją vykstančių transporto priemonių judėjimui kontroliuoti; įsigytos ir atnaujintos transporto priemonės, kuriomis vykdoma Lietuvos sienų kontrolė.

VSAT Turto valdymo valdybos inf.

2019-09-25
Nuo šiol pasienio kontrolė Lavoriškių užkardos ruože prie Baltarusijos sienos bus vykdoma dar efektyviau. Išmanios infrastruktūros sprendimų bendrovė FIMA baigė diegti naują stebėjimo sistemą 22 km pasienio ruože.

 

„Iki šiol Lavoriškių užkardos ruožas buvo kontroliuojamas pasienyje sumontuotų seisminių jutiklių pagalba. Įvertinę mūsų praktiką ir įvairių technologijų taikymo rezultatus, vietoje seisminių jutiklių įrengėme sensorinį kabelį ir vaizdo stebėjimo kameras bei atnaujinome valdymo centrą. Esame įsitikinę, kad tokia technologijų kombinacija padeda efektyviai fiksuoti valstybės sienos pažeidimus ir veikia kaip puiki prevencinė priemonė. Tai dar vienas apgalvotas sprendimas, padėsiantis ir toliau tinkamai užtikrinti Europos Sąjungos bei Šengeno erdvės išorės sienos apsaugą“, – komentavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Vytautas Ulevičius.

Sensoriniam kabeliui arba vaizdo stebėjimo kamerai užfiksavus įvykį pasienyje, signalas automatiškai perduodamas į stebėjimo postą Lavoriškių užkardoje, o pasienyje sumontuota kamera pažeidimo vietos vaizdą pateiks kompiuterio ekrane.

„Kurdami šią sistemą siekėme padidinti pasieniečių darbo efektyvumą. Nuo šiol pareigūnai situaciją pasienyje galės įvertinti neatsitraukdami nuo kompiuterio ekrano, tad pasieniečiams nebereikės kaskart važiuoti į pasienį tikrinti įvykio aplinkybių. Be to, sistema sukonfigūruota taip, kad ženkliai sumažintų nereikalingų pranešimų skaičių: sistema pati geba atskirti žmogų nuo gyvūno, nustato objekto judėjimo kryptį, eliminuoja meteorologinių reiškinių poveikį ir pan. Sistemos veikimo tikslumas ypač svarbus, esant dideliam vaizdo kamerų tinklui“, – pasakojo FIMA saugos sprendimų ekspertas Giedrius Zaicevas.

Bendrovės FIMA specialistai Lavoriškių užkardos ruože nutiesė 22 km ilgio sensorinį kabelį, įrengė 300-tų vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, sukūrė informacinę sistemą, kuri surenka duomenis iš pasienyje esančių įrenginių, generuoja pranešimus stebėjimo poste dirbantiems pareigūnams bei kompiuterio ekrane pateikia informaciją apie situaciją pasienyje.

Taip pat buvo įrengta duomenų perdavimo optiniais tinklais sistema bei pasirūpinta nepertraukiamo elektros tiekimo infrastruktūra. Pasienio stebėjimo efektyvumą naktį užtikrins infraraudonųjų spindulių prožektoriai.

Lavoriškių užkardos sienos stebėjimo sistema įdiegta įgyvendinus Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamus projektus LT/2016/VSF/2.1.2.2 „Bardinų, Viešvilės ir Lavoriškių užkardų sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas“ (1 156 658, 28 Eur be PVM) ir LT/2019/VSF/2.1.2.8 „Lavoriškių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas“ (825 954, 49 Eur be PVM).

Įdiegus techninius sienos stebėjimo sprendimus Lavoriškių užkardos ruože sėkmingai užbaigtas Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos finansuojamas projektas LT/2016/VSF/2.1.2.2 „Bardinų, Viešvilės ir Lavoriškių užkardų sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas“.

2016 m. sausio 1 d. pradėto vykdyti projekto vertė - 3 mln. 339 tūkst. eurų.  Fondo finansinės paramos lėšos sudaro 1 mln. 569 tūkst. eurų.

FIMA ir VSAT inf.
FIMA nuotraukos

2019-06-10
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/2.4.2.1 „Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“, iš UAB „ITGAMA“ įsigijo 30 kompiuterių  "Hewlett Packard EliteOne 800G4".

Ši įranga bus skirta pareigūnams,  atliekantiems užkardų budėtojų funkcijas. Įranga yra pilnai suderinta su Valstybės sienos apsaugos tarnybos naudojamomis informacinėmis sistemomis.

Projektas finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 metų programos lėšomis. Sutarties vertė 32488,50 Eur.

2019-12-18
VSAT už 6 mln. Eur planuoja įsigyti naujas plaukiojimo priemones, skirtas valstybės sienos apsaugai.

Pasirašytos sutartys dėl trijų projektų finansavimo Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis:  LT/2019/VSF/2.5.2.1 „Pakrančių patrulinio katerio pirkimas“, LT/2018/VSF/2.5.3.1 „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas“ ir LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas“.

Pagrindinė įsigyjamų plaukiojimo priemonių paskirtis - reagavimas į valstybės sienos pažeidimus, šių pažeidimų tiesioginis bei prevencinis užkardymas, persekiojimas „karštais pėdsakais“ prie ES išorės sienų.

Įgyvendinus projektus pasieniečiai galės dar efektyviau vykdyti tarnybos užduotis įvairiomis oro sąlygomis, dieną ir naktį. Įsigytos plaukiojimo priemonės bus įrašytos į FRONTEX techninių resursų sąrašą ir galės būti pasitelkiamos FRONTEX organizuojamose jungtinėse operacijose. Projektus planuojama įgyvendinti 2021-2022 m.

2021-10-05
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos priemonių planą, per 3-ejų metų laikotarpį yra suplanavusi įsigyti 3 naujas plaukiojimo priemones, skirtas valstybės sienos apsaugai Lietuvoje bei talkinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX tarptautinėse jūrinėse operacijose.

Įgyvendinant 2020 m. pasirašytą viešojo pirkimo pardavimo sutartį LT/2018/VSF/2.5.2.1 „Pakrančių patrulinio katerio pirkimas“ su Suomijos profesionalių katerių gamintoju Boomeranger Boats Oy, pristatytas 1-as pakrančių patrulinį kateris su pontonu ir vairine "Boomeranger C-1100C Cabin". Kateris sukomplektuotas su modernia vaizdo stebėjimo sistema bei priekaba kateriui transportuoti.  Bendra projekto vertė yra 850 tūkst. eurų.

90 proc. (765 tūkst. Eur) šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, skirtomis įsigyti tikslines priemones Europos sienų apsaugai stiprinti, 10 proc. (85 tūkst. Eur) valstybės biudžeto dalis.

Šis kateris skirtas patruliuoti, persekioti laivus pažeidėjus, vykdyti jūros objektų stebėjimą dieną ir naktį, plaukiojimo priemonių apžiūras, paieškos ir gelbėjimo darbus jūrų pakrantės vandenyse 

Kateris pritaikytas užtikrinti teritorinės jūros ir Kuršių marių kontrolę įvairiomis navigacijos sąlygomis, eskplatacinės sąlygos leidžia naudoti šią priemonę vidutinių platumų vandens artimo užšalimui ir paatogrąžų padidinto druskingumo sąlygomis Europos klimato juostose. Kateris aprūpintas modernia jūrine navigacine sistema ir elektronine kartografija, automatine identifikavimo sistema (AIS), vaizdo stebėjimo ir radijo ryšio įranga, paieškos bei gelbėjimo priemonėmis. Kateryje įrengta sisteminio Tetra radijo ryšio stotis, pilnavertė VSAT kompiuterizuota darbo vieta, kiti įrenginiai ir prietaisai, skirti atlikti visas įprastas jūrines valstybės sienos apsaugos funkcijas, apžiūros bei kitus veiksmus tikrinant plaukiojimo priemones ir asmenis teritoriniuose vandenyse bei atlikti kasdieninę techninę įrangos priežiūrą. Kateriui skirtas tarnybinės plaukiojimo priemonės numeris „021“.

Tiekėjas taip pat įvykdė mokymus – kateriu naudotis specialiai apmokyti 8 valstybės sienos apsaugos pareigūnai įgulos nariai,- laivavedžiai ir mechanikai.

Kateris bus periodiškai naudojamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX remiamose tarptautinėse jungtinėse operacijose, užkirsti kelią galimoms neteisėtoms veikoms, veikdamas kaip sudėtinė Europos sienų apsaugos pajėgumų dalis.

Šiuo metu tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės tarnybinių laivų bazavimo vietoje Kopgalio atraminio punkte atliekami pristatyto katerio įrangos suderinimo darbai. Tikimasi, kad dar šių metų rudenį katerio įgula jau galės vykdyti sienos apsaugos užduotis Kuršių mariose pasitelkdama naują pirkinį.

Įgyvendinant kitus du Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamus projektus, vadovaujantis sudarytomis projekto LT/2018/VSF/2.5.3.1. “Pakrančių patrulinio laivo pirkimas” sutartimi su Estijos laivų statytoju „Baltic Workboats AS“ bei projekto LT/2019/VSF/2.5.4.1 “Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas” sutartimi su Suomijos kompanija „Tibeko Marine Oy“ bus įsigytos naujos tarnybinės plaukiojimo priemonės – 25 m ilgio pakrančių patrulinis laivas bei 10 m ilgio greitaeigis specialios paskirties kateris. Plaukiojimo priemonės turi būti pristatytos iki 2022 m. III ketvirčio. Šių plaukiojimo priemonių projektavimas jau yra užbaigtas ir pradėti statybos darbai. Projekto LT/2018/VSF/2.5.3.1. “Pakrančių patrulinio laivo pirkimas” vertė 4 mln. Eur ( 3,6 mln. Eur ES lėšos ir 400 tūkst.  Eur valstybės biudžeto lėšos), projekto LT/2019/VSF/2.5.4.1 “Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas” vertė 1,2 mln. Eur (1 mln. 80 tūkst.  Eur ES lėšos ir 120 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos).

Įgyvendinus tarnybinių plaukiojimo priemonių atnaujinimo programą laivas ir kateriai papildys FRONTEX agentūros techninių resursų sąrašą ir galės būti pasitelkiami tarptautinėse operacijose iki 4 mėn. kasmet, sulaikant neteisėtus migrantus jūroje bei gelbstint jų gyvybes.

 

2022-03-04
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui buvo suplanavusi atnaujinti Teritorinės jūros ir Kuršių marių techninių stebėjimo priemonių sistemą.

Šiam tiklui pasiekti per penkerius metus baigiami įgyvendinti du Vidaus saugumo fondo ir biudžeto lėšomis finansuojami kompleksiniai projektai.

VSAT baigia projektą LT/2017/VSF/2.1.2.4 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, II etapas“ pagal 2020-2021 m. pasirašytas viešojo pirkimo pardavimo sutartis „Radiolokacinių stočių pakeitimas bei pertvarkymas“ ir „Vaizdo kontrolės posistemės programinės ir kompiuterinės įrangos įdiegimas, daviklių bei krypties valdymo įrenginių pakeitimas“ bei kitas mažesnės apimties sutartis visiškai atnaujinti radiolokacinio stebėjimo davikliai bei įrenginiai, vaizdo stebėjimo ir apsaugos posistemės, darbo vietos regioninio bei vietinio valdymo padaliniuose, stebėjimo sistemos pagrindinis ir atsarginis duomenų perdavimo tinklas, avarinio elektros maitinimo įrenginiai bei kitos priemonės.

Šios įgyvendintos priemonės užtikrins bei pagerins jūros objektų stebėjimą dieną ir naktį bei blogomis oro sąlygomis. Projekto sutartys įgyvendintos pasitelkiant konkursą laimėjusias UAB „Telekonta“, UAB „Euroelektronika“ ir UAB „Energotecha“.

Bendra projekto vertė 3 875 945,42 Eur. 55 proc. (2 131 769,97 Eur) šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, kita, 45 proc. (1 744 175,45 Eur) valstybės biudžeto dalis.

VSAT, 2017-2021 m. įgyvendindama projektą LT/2016/VSF/2.1.2.3 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, I etapas“,  įdiegė naują radiolokacinio stebėjimo posistemę, kuri sukūrė naują jūros stebėjimo informacijos bei duomenų analizės platformą, užtikrino technines sąsajas keistis jūros stėbėjimo duomenimis su Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padaliniais bei užtikrina vieningą duomenų valdymą.

Stiprindama Europos Sąjungos jūros sienos apsaugos priemones VSAT taip pat įgyvendina kitus du Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamus projektus LT/2018/VSF/2.5.3.1. „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas” bei LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas”, kurių bendra vertė 5 200 000,00 Eur, iki 4 680 000,00 Eur šių projektų vertės bus finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šios plaukiojimo priemonės Valstybės sienos apsaugos tarnybai turi būti pristatytos šių metų III-IV ketvirtį.

2021 m. VSAT įsigijo 1 naują katerį, kuris jau šių metų gegužės mėnesį talkins tarptautinėje jungtinėje Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX organizuojamoje operacijoje užkardant neteisėtą migraciją Viduržemio jūroje.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinės inf.

2022-10-04
Įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos priemonių planą, Valstybės sienos apsaugos tarnyba tęsia suplanuotą naujo pakrančių patrulinio laivo bei greito regavimo patrulinio katerio projektų veiklą.

Vykdydamas 2021 m. birželio mėn. pasirašytą viešojo pirkimo pardavimo sutartį LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas“ tiekėjas, Suomijos profesionalių katerių gamintojas Tibeko Marine Oy, pristatė naują 10,6 m ilgio greitaeigį  pakrančių patrulinį katerį su pontonu galutiniam priėmimui Klaipėdos uoste. Kateris sukomplektuotas su modernia vaizdo stebėjimo sistema bei priekaba kateriui transportuoti.  Kateris komplektuojamas papildoma specialios paskirties įranga, vykdomi įgulos mokymai. Bendra projekto vertė 1 200 000,00 Eur (1 080 000,00 Eur - ES lėšos ir 120 000,00 Eur - valstybės biudžeto lėšos).

Įgyvendindami kitą projektą LT/2018/VSF/2.5.3.1 „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai kartu su laivą suprojektavusia ir statybos darbus atlikusia Estijos laivų statykla „Baltic Workboats AS“ 2022 m. rugsėjo mėn. jūros eigos bandymuose išbandė naują tarnybinę plaukiojimo priemonę. Projekto LT/2018/VSF/2.5.3.1. “Pakrančių patrulinio laivo pirkimas” vertė – 4 000 000,00 Eur ( 3 600 000,00 Eur - ES lėšos ir 400 000,00 Eur - valstybės biudžeto lėšos). Šiuo metu vykdomi naujojo laivo įrangos derinimo darbai. Naują pakrančių patrulinį laivą planuojama perduoti naudoti valstybės sienos apsaugos pareigūnams iki š. m. lapkričio pabaigos.

90 proc. (iki 4 680 000,00 Eur) šių projektų bendros vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, skirtomis įsigyti tikslines priemones Europos sienų apsaugai stiprinti. Įgyvendinimų projektų priemonės skirtos valstybės sienos apsaugai Lietuvoje bei pasitelkti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX tarptautinėse jūrinėse operacijose.

Įgyvendinant kitą tikslines priemones Europos sienų apsaugai stiprinti įsigyti skirtą projektą LT/2018/VSF/2.5.2.1 „Pakrančių patrulinio katerio pirkimas“, balandžio mėn. Valstybės sienos apsaugos tarnybai pristatytas ir perduotas naujas pakrančių patrulinis kateris su pontonu ir vairine Boomeranger C-1100C Cabin sėkmingai atliko kovos su nelegalia migracija misiją jungtinėje operacijoje „Themis–2022“. Šio projekto bendra vertė 828 957,01 Eur, iš kurių 90 proc. dalis (746 061,29 Eur) buvo finansuota Europos Sąjungos lėšomis, 10 proc. (82 895,72 Eur) - valstybės biudžeto lėšomis. Naujasis pirkinys kartu su 6 pareigūnų įgula buvo pasitelktas teritoriniuose Italijos Respublikos vandenyse netoli Pantelerėjos salos Viduržemio jūroje.

2022-11-27
Įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos priemonių planą, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) tęsia suplanuotą naujo pakrančių patrulinio laivo bei greito reagavimo patrulinio katerio projektų veiklą.

 

Įgyvendinant Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos priemonių plano projektą LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas“ VSAT perduotas naujas greitaeigis 10,6 m ilgio pakrančių patrulinis kateris su vaizdo stebėjimo sistema bei specialiai pritaikyta priekaba kateriui transportuoti.

Vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas taip pat specialiai apmokė 11 VSAT darbuotojų. Šis specialios paskirties kateris pritaikytas vykdyti laivų pažeidėjų persekiojimo ir įsilaipinimo į juos operacijas, išvysto iki 50 mazgų greitį, gali būti pasitelkiamas vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus teritoriniuose vandenyse bei už jų ribų. Bendra projekto vertė – 1,2 mln. Eur. Pristatyto katerio kaina – 987,1 tūkst. Eur, 90 proc. šios vertės (888,39 tūkst. Eur) finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Už likusias projekto lėšas VSAT įsigys papildomą specialios paskirties ir įsilaipinimo į laivus įrangą.

Įgyvendinant kitą projektą, LT/2018/VSF/2.5.3.1 „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas“, 2022 m. spalio pabaigoje VSAT pristatytas naujas pakrančių patrulinis laivas su modernia integruota vaizdo termovizorine stebėjimo sistema bei paieškos ir gelbėjimo priemonėmis. Šio 25 m ilgio ir 1,6 m grimzlės laivo paskirtis – valstybės sienos apsauga teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose bei talkinimas paieškos ir gelbėjimo operacijų darbams Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Laivas bus nuolat naudojamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX tarptautinėse operacijose. Nepapildydamas atsargų jis gali įveikti daugiau nei 500 jūrmylių. Laivas išvysto daugiau nei 26 mazgų greitį, o iš laivagalio nuleidžiamas denio kateris – iki 35 mazgų greitį.

Pakrančių patrulinio laivo kaina – 3 895 360 Eur (3 505 824 Eur – ES lėšos). Laivą pastačiusi laivų statykla „Baltic Workboats AS“ (Estijos Respublika) taip pat apmokė dirbti su laivu 11 VSAT darbuotojų. Projekto bendra vertė – 4 mln. Eur, 90 proc. šios vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Abi naujos plaukiojimo priemonės bus įrašytos ir papildys FRONTEX techninių priemonių sąrašą.

2019-10-29
Pasieniečiai už ES lėšas tobulina profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą. Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas“ lėšas.

2019 m. sausį – birželį VšĮ "Valstybės institucijų kalbų centras" organizavo anglų kalbos mokymus VSAT pareigūnams. Jie vyko VSAT Pasieniečių mokykloje Medininkuose, Vilniaus rajone. Specializuotos anglų kalbos A2 lygiu mokėsi trisdešimt penki VSAT pareigūnai. 160 ak. val. trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas. VSAT pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas. Suteiktos ES paramos suma šių mokymų organizavimui buvo 10 440,00 Eur.

Šios programos lėšomis dešimt tarnybos pareigūnų š. m. gegužę – spalį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham". 160 ak. val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės ir susijusios su valstybės sienos apsauga anglų kalbos mokymas. Šioje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius dar patobulins 20 pareigūnų. Mokymus organizuoja viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 144 000,00 Eur.

Taip pat naudojant šios programos lėšas š. m. vasarį – spalį VšĮ ,,Nacionalinis žiedas“ organizuotuose visureigių vairavimo mokymuose kvalifikaciją tobulino 42 VSAT pareigūnai. Teorinio ir praktinio pobūdžio 12 akademinių valandų trukmės mokymuose, kurių metu praktiniam vairavimui buvo skiriama 10 akademinių valandų, dalyvavo Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių atstovai. Pagrindinis mokymų tikslas - suteikti pareigūnams žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus saugiai ir efektyviai vairuoti visureigius sudėtingomis sąlygomis. Dar 3 Vilniaus ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai patobulins savo žinias ir įgūdžius minėtuose mokymuose. Mokymams organizuoti skirta 24 502,50 Eur.

Šios programos lėšomis 2018 m. nuo spalio 15 d. iki lapkričio 30 d. VšĮ "Lietuvos viešojo administravimo institutas" organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - tobulinti kinologų žinias apie tarnybinių šunų panaudojimo galimybes objektų paieškoje, kinologų su tarnybiniais šunimis mokymų planavimo, pravedimo, darbo vertinimo ir problemų šalinimo srityse. Mokymai organizuoti dviem dalimis. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 VSAT Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui sudarė 13 000,00 Eur.

Dar keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis 2018 m. spalį dalyvavo Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Liubanė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose š. m. spalį Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) dalyvavo keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Naudojant šios programos lėšas praktinių-situacinių mokymų įgyvendinimui įsigyta dujų balionėlių, antrankių, policininko lazdų, priverstinio stabdymo juosta, kanceliarinių prekių bei kitų priemonių. Mokymų metu bus tobulinamas pareigūnų veiksmų darnumas pasiruošiant likviduoti viešosios tvarkos pažeidimus bei užkirsti kelią neteisėtam transporto priemonės važiavimui per kelio pasienio patikrinimo punktą. Pasibaigus pratyboms, nupirktos priemonės liks mokymus vykdžiusiose padaliniuose ir bus naudojamos mokymo tikslams. Suteiktos ES paramos suma yra 1449,19 Eur.

Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų ir rusų kalbų (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 104 VSAT pareigūnai. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Taip pat Pasieniečių mokyklos organizuotuose dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymuose tobulinosi 73 pareigūnai. Mokymų metu atnaujintos pareigūnų žinios ir gebėjimai, reikalingi atlikti sieną kertančių ir vykstančių tranzito maršrutu asmenų bei transporto priemonių dokumentų patikrinimus. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis bus įsigyta nuotolinio mokymo įranga, kuri Specialiosios tranzito schemos veikimą įgyvendinančias Kenos ir Kybartų pasienio užkardas sujungs į virtualų nuotolinio mokymo tinklą. Taip pat šių padalinių pareigūnai bus apmokyti  naudotis įdiegta įranga. Minėtos priemonės leis organizuoti bendras (interaktyvias) mokymo–vaizdo konferencijas ir užtikrins VSAT nuotolinio mokymo sistemos plėtrą. Suteiktos ES paramos suma yra 15 342,80 Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorės ES sienos.

2020-12-23
Pasieniečiai už ES lėšas tobulina profesinius įgūdžius ir žinias, kurios būtinos užtikrinant ES išorės sienos apsaugą bei Specialiosios tranzito schemos funkcionavimą. Mokymai finansuojami naudojant ES Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos projekto Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas“ lėšas.

2020 m. nuo rugpjūčio 24 d. iki spalio 9 d. UAB ,,Ariril“ organizavo kinologų kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Mokymų tikslas - tobulinti kinologų žinias apie tarnybinių šunų panaudojimo galimybes objektų paieškoje, kinologų su tarnybiniais šunimis mokymų planavimo, pravedimo, darbo vertinimo ir problemų šalinimo srityse. Mokymai organizuoti dviem dalimis. Savo žinias ir praktinius šunų dresavimo įgūdžius patobulino 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Analogiškuose mokymuose 2018 m. spalio 15 d. – lapkričio 30 d. savo kvalifikaciją tobulino dar 10 Vilniaus, Varėnos, Pagėgių pasienio rinktinių pareigūnų. Mokymus organizavo VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui – 29 800,00 Eur.

Tai pat keturi tarnybos pareigūnai su tarnybiniais šunimis 2020 m. rugpjūtį dalyvavo Estijos policijos ir pasienio tarnybos kinologijos centre (Murastė) vykusiuose kinologijos instruktorių mokymuose. Analogiškuose mokymuose 2019 m. spalį Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Rezeknė) ir 2018 m. rugsėjį – spalį Lenkijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centre (Liubanė) dalyvavo dar po keturis tarnybos pareigūnus su tarnybiniais šunimis. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis trylika tarnybos pareigūnų š. m. vasarį – rugsėjį gilino anglų kalbos žinias Jungtinėje Karalystėje, kalbų mokykloje "Inlingua Cheltenham". 160 ak. val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės ir su valstybės sienos apsauga susijusios anglų kalbos mokymas. Šioje kalbų mokykloje savo žinias ir įgūdžius iš viso patobulino 25 pareigūnai. Mokymus organizavo viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Mokymams organizuoti skirta 120 000,00 Eur.

Naudojant minėtos programos lėšas trijų praktinių-situacinių mokymų įgyvendinimui įsigyta dujų balionėlių, antrankių, policininko lazdų, priverstinio stabdymo juosta, kanceliarinių prekių bei kitų priemonių. Pasibaigus pratyboms nupirktos priemonės liks mokymus vykdžiusiose padaliniuose ir bus naudojamos mokymo tikslams. Suteiktos ES paramos suma - 1572,13 Eur.

Pirmieji praktiniai–situaciniai mokymai š. m. rugsėjo 3–4 d. organizuoti VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardoje. Mokymų metu buvo tobulinamas pareigūnų veiksmų darnumas vykdant iš keleivinio tranzitinio traukinio pasišalinusių asmenų paiešką, persekiojimą ir sulaikymą. Savo žinias ir įgūdžius patobulino 48 VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų, Vištyčio, Kudirkos Naumiesčio, Rociškių pasienio užkardų bei šios rinktinės Sienos kontrolės ir Migracijos skyrių pareigūnai. Kybartų pasienio užkardai suteiktos ES paramos suma - 418,21 Eur.

Pasieniečių mokyklos organizuotuose anglų ir rusų kalbų (pasienio tikrinimai) mokymuose savo žinias ir įgūdžius patobulino 87 pareigūnai. Mokymai skirti ugdyti pareigūnų profesinės anglų ir rusų kalbų komunikacines kompetencijas (klausymą, skaitymą, kalbėjimą, rašymą) ir plėsti pareigūnų profesinių kalbų žodyną. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 203 pareigūnai. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Taip pat Pasieniečių mokyklos organizuotuose dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymuose tobulinosi 16 pareigūnų. Mokymų metu atnaujintos pareigūnų žinios ir gebėjimai, reikalingi atlikti sieną kertančių ir vykstančių tranzito maršrutu asmenų bei transporto priemonių dokumentų patikrinimus. Mokymai vyksta pagal mokyklos viršininko patvirtintas mokymo programas. Iš viso mokymuose dalyvavo 120 pareigūnų. Projekto lėšomis apmokamos šių mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos.

Šios programos lėšomis įsigyta nuotolinio mokymo įranga, kuri Specialiosios tranzito schemos veikimą įgyvendinančias Kenos ir Kybartų pasienio užkardas sujungė į virtualų nuotolinio mokymo tinklą. Taip pat šių padalinių 4 darbuotojai buvo apmokyti naudotis įdiegta įranga. Minėtos priemonės leis organizuoti bendras (interaktyvias) mokymo–vaizdo konferencijas ir užtikrins VSAT nuotolinio mokymo sistemos plėtrą. Suteiktos ES paramos suma – 15 342,80 Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Lietuvos pasieniečiai saugo ir kontroliuoja 1073 kilometrus išorės ES sienos.

VSAT Personalo valdybos inf.

2019-11-14
Pasieniečiai už ES lėšas įsigijo visureigį su modernia įranga, kurį naudos sienos su Baltarusija apsaugai ir tarptautinėse operacijose užsienyje. Šiame „Toyota Land Cruiser“ sumontuotu radaru žmogų galima susekti už 11 kilometrų, o automobilį – už 20 kilometrų.

 

Radaras automatiškai fiksuoja galimus pažeidimus ir apie tai informuoja įrangos operatorių, kuriam automobilyje yra įrengta speciali darbo vieta. Radaras gali užfiksuoti už 11 kilometrų einantį žmogų, o automobilį – net už 20 kilometrų.

Naujajame „Toyota Land Cruiser“ taip pat sumontuota šiluminė matymo įranga. Tokiu termovizoriumi galima fiksuoti už 6 kilometrų esantį vaizdą.

Visureigis yra tokios pat spalvos ir su tais pačiais skiriamaisiais tarnybos ženklais kaip ir kiti šiuo metu VSAT naudojami „Toyota Land Cruiser“. Jų pasieniečiai turi aštuonias dešimtis.

   
Naują pirkinį pasieniečiai naudos sienos su Baltarusija, t. y. išorės ES sienos, apsaugai ir kontrolei. Neabejojama, kad ši įranga bus ypač efektyvi nustatant sienos pažeidimų, kontrabandos ir neteisėtų migrantų gabenimo atvejus bei fiksuojant kitus nusikaltimus ir nusižengimus pasienyje.

Tai pat šį visureigį Lietuvos pasieniečiai naudos dalyvaudami tarptautinėse Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX operacijose užsienyje.

„Toyota Land Cruiser“ su visa įranga VSAT įsigijo iš viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Telekonta“.

Šio pirkinio kaina su PVM yra 667 431,21 Eur. Lėšos buvo skirtos iš dviejų Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos finansuotų projektų - LT/2017/VSF/2.5.1.1 „Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, pirkimas“ (334 688,29 Eur, iš kurių fondo finansinės paramos lėšos 301 219,46 Eur) ir LT/2018/VSF/2.4.3.6 „Transportuojamos stebėjimo sistemos įrangos įsigijimas“ (332 742,92 Eur, iš kurių fondo finansinės paramos lėšos 249 557,19 Eur).

Pats visureigis varomas 130 kW galios turbodyzeliniu varikliu, turi 4x4 ratų pavarą, garsinę balso stiprinimo įrangą su švyturėliais, vaizdo registratorius, įdiegtą telemetrinę ir kitą įrangą.

2019-12-18
VSAT už 6 mln. Eur planuoja įsigyti naujas plaukiojimo priemones, skirtas valstybės sienos apsaugai.

Pasirašytos sutartys dėl trijų projektų finansavimo Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis:  LT/2019/VSF/2.5.2.1 „Pakrančių patrulinio katerio pirkimas“, LT/2018/VSF/2.5.3.1 „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas“ ir LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas“.

Pagrindinė įsigyjamų plaukiojimo priemonių paskirtis - reagavimas į valstybės sienos pažeidimus, šių pažeidimų tiesioginis bei prevencinis užkardymas, persekiojimas „karštais pėdsakais“ prie ES išorės sienų.

Įgyvendinus projektus pasieniečiai galės dar efektyviau vykdyti tarnybos užduotis įvairiomis oro sąlygomis, dieną ir naktį. Įsigytos plaukiojimo priemonės bus įrašytos į FRONTEX techninių resursų sąrašą ir galės būti pasitelkiamos FRONTEX organizuojamose jungtinėse operacijose. Projektus planuojama įgyvendinti 2021-2022 m.

2019-03-05
VSAT įgyvendina Specialiajai tranzito schemai (STS) užtikrinti skirtus projektus, kurių tikslas – užtikrinti Specialiąją tranzito schemą, siekiant atlikti per valstybės sieną vykstančių su supaprastinto tranzito dokumentais (STD) bei su supaprastinto tranzito geležinkelio dokumentais (STGD) turėtojų pasienio tikrinimus ir kompensuoti papildomas veiklos išlaidas. 

VSAT  ES / Šengeno teisyno ir Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka vykdė STS numatytas pasienio tikrinimo procedūras. 

Kenos ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktuose 2016 m. patikrinti 795 998 STGD ir 126 756 STD turėtojai, nustatyti 2 asmenys, pažeidęs vykimo tranzitu tvarką, taip pat neįleisti į Lietuvos teritoriją 69 Rusijos Federacijos piliečiai, neatitikę teisės aktuose nustatytų atvykimo sąlygų (neturėjo kelionės dokumentų, vizų, lėšų pragyventi ir pan.).

Minėtu laikotarpiu prie sienos su Baltarusija (Raigardo, Šalčininkų, Medininkų ir Lavoriškių) bei su Rusija (Nidos, Panemunės, Ramoniškių ir Kybartų) esančiuose kelių pasienio kontrolės punktuose patikrinti 122 734 STD turėtojai, nustatyti 26 vykimo tranzitu tvarką pažeidę asmenys, jiems taikytos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės. 

2016 m. buvo vykdytas traukinių stebėjimas  panaudojant patrulinius sraigtasparnius. Bendra atliktų patrulinių skrydžių trukmė – 224 val. 6 min.

Kenos ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktuose 2017 m. patikrinti 716 212 STGD ir 123 794 STD turėtojai, nustatyti 8 asmenys, pažeidęs vykimo tranzitu tvarką, taip pat neįleisti į Lietuvos teritoriją 86 Rusijos Federacijos piliečiai, neatitikę teisės aktuose nustatytų atvykimo sąlygų (neturėjo kelionės dokumentų, vizų, lėšų pragyventi ir pan.).

Minėtu laikotarpiu prie sienos su Baltarusija (Raigardo, Šalčininkų, Medininkų, Šumsko ir Lavoriškių) bei su Rusija (Nidos, Panemunės, Ramoniškių ir Kybartų) esančiuose kelių pasienio kontrolės punktuose patikrinti 117 456 STD turėtojai, nustatyti 43 vykimo tranzitu tvarką pažeidę asmenys, jiems taikytos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės. 

2017 m. buvo vykdytas traukinių stebėjimas  panaudojant patrulinius sraigtasparnius. Bendra atliktų patrulinių skrydžių trukmė – 392 val. 58 min.

Kenos ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktuose 2018 m. patikrinti 706 104 STGD ir 119 757 STD turėtojai, nustatyti 8 asmenys, pažeidęs vykimo tranzitu tvarką, taip pat neįleisti į Lietuvos teritoriją 118 Rusijos Federacijos piliečiai, neatitikę teisės aktuose nustatytų atvykimo sąlygų (neturėjo kelionės dokumentų, vizų, lėšų pragyventi ir pan.).

Minėtu laikotarpiu prie sienos su Baltarusija (Raigardo, Šalčininkų, Medininkų, Šumsko ir Lavoriškių) bei su Rusija (Nidos, Panemunės, Ramoniškių ir Kybartų) esančiuose kelių pasienio kontrolės punktuose patikrinti 112 299 STD turėtojai, nustatyti 34 vykimo tranzitu tvarką pažeidę asmenys, jiems taikytos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės. 

2018 m. buvo vykdytas traukinių stebėjimas  panaudojant patrulinius sraigtasparnius. Bendra atliktų patrulinių skrydžių trukmė – 364 val. 31 min.

VSAT Specialioje tranzito schemoje numatytoms pasienio tikrinimo procedūroms atlikti 2016 - 2018 m. skyrė 191 pareigūną (Vilniaus, Varėnos, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėse).

VSAT, įgyvendindama 2016 m. Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ projektą „Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2016–2018 m.“, patyrė apie 3,2 mln. Eur išlaidų.

VSAT, įgyvendindama 2017 m. Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ projektą „Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2016–2018 m.“, patyrė apie 3,8 mln. Eur išlaidų.

VSAT, įgyvendindama 2018 m. Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ projektą „Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2016–2018 m.“, patyrė apie 4,4 mln. Eur išlaidų.

VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos inf.

 

2019-10-25

 VSAT vykdo ES nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektą "Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas“.

 Šis projektas reikalingas įgyvendinti Vidaus saugumo fondo (VSF) dalies „Specialioji tranzito schema“ veiksmą Nr. 4.3.3.1 „Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas".

Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. Europos sąjungos valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Europos Sąjungos išorės sienų valdymą.

VSAT vykdomos projekto dalies „Specialioji tranzito schema“ tikslas – sustiprinti sienos kontrolę Kenos ir Kybartų pasienio kontrolės punktų (PKP) prieigose. Įgyvendinant šį projektą VSAT vykdo vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos PKP atnaujinimą. Šio veiksmo tikslas – užtikrinti tinkamą supaprastinto tranzito dokumentų bei supaprastinto tranzito geležinkelių dokumentų turėtojams vykstančių asmenų kontrolę bei užkardyti galimus pažeidimus (neleistinus sienos kirtimui Kenos ir Kybartų PKP prieigose).

Projekto vykdymo laikotarpis – 2017 m. balandžio 1 d. − 2020 m. kovo 31 d. Jo vertė − 4.255.864 Eur VSF lėšų.

VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos inf.

2020-01-08
Už ES lėšas pasieniečiai atnaujino ir praplėtė sieną su Rusija saugančios Kybartų užkardos ruože įdiegtas stebėjimo sistemas.

 
VSAT sėkmingai baigė Vidaus saugumo fondo (VSF) projekto  LT/2017/VSF/4.3.3.1 „Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas“ veiklą „Kybartų pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas“. Projekto tikslas – sustiprinti valstybės sienos kontrolę Kenos ir Kybartų pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) prieigose, užkirsti galimybes vykstantiems ne per PKP  asmenims pažeisti valstybės sieną „žaliojoje juostoje“.

Kybartų pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) ir praplėtimas buvo finansuojami VSF ir VSAT biudžeto lėšomis. Darbų rangovas – UAB „Telekonta“, sutarties suma - 3 099 209,30 Eur (iš jų VSF lėšų - 1 898 816,70 Eur).

Kybartų PKP yra vienas iš svarbiausių išorės sienos kirtimo punktų supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliais dokumentų turėtojams. Siekiama, kad Rusijos Federacijos piliečiams, pažeidusiems vykimo tranzitu taisykles ir siekiantiems išvengti pasienio kontrolės, būtų eliminuotos bet kokios galimybės valstybės sieną kirsti neleistinai nenustatytose vietose. Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujinta vaizdo stebėjimo ir apsauginė sistema, išplėsta veikimo zona per visą Kybartų pasienio užkardos veikimo teritoriją (38,6 km). Tai užtikrina sustiprintą supaprastinto tranzito schemos kontrolę  nepertraukiamu 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (24/7) režimu.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba saugo valstybės sieną, užtikrina pasienio teisinį režimą ir pagal kompetenciją pasienio kontrolės punktų režimą, atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę, dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos kontrolę ir vykdo kitas funkcijas, numatytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme.

2020-11-19
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sėkmingai įgyvendino Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuotą projektą Nr. LT/2017/VSF/4.3.3.1. „Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas“. Už ES lėšas įgyvendinto projekto vertė yra 4 035 663,06 Eur.

2020 m. lapkričio 10 d. sėkmingai baigta vykdyti su UAB „Atea“ pasirašyta sutartis dėl Vaizdo stebėjimo sistemos Kenos pasienio kontrolės punkte atnaujinimo (esamos sistemos atnaujinimo, naujos įrangos pirkimo ir įdiegimo) ir praplėtimo.

Buvo atnaujinta ir praplėsta Kenos pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistema, įskaitant geležinkelio atkarpą nuo Kenos geležinkelio stoties iki valstybės sienos (atnaujinta apie 1,5 km  esanti įranga ir papildomai praplėsti apie 7,2 km).

2019 m. gruodžio 31 d. buvo sėkmingai įgyvendinta sutartis su UAB „Telekonta“ dėl Kybartų PKP vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimo (esamos sistemos atnaujinimo, naujos įrangos pirkimo ir įdiegimo) ir praplėtimo. Atnaujinta ir praplėsta Kybartų pasienio kontrolės punkto ir prieigų vaizdo stebėjimo sistema (atnaujinta 1,9 km esanti įranga ir papildomai praplėsti 5,2 km).

Pasiektas projekto tikslas – sustiprinta sienos kontrolė Kenos ir Kybartų pasienio kontrolės punktų prieigose.

Šiuo metu moderniomis sienos stebėjimo technologijomis pasieniečiai kontroliuoja apie 56 proc., arba 600,62 km, ES išorės sienos, už kurios apsaugą atsako Lietuva.

Sienos apsaugos sistemomis VSAT stebi 100 proc. jūros sienos (119,65 km), 82,21 proc. išorės sienos su Rusija (225,99 km) ir 37,56 proc. išorės sienos su Baltarusija (254,98 km).

Išorės ES siena, už kurios kontrolę atsako Lietuva, iš viso yra 1073,36 km ilgio.

VSAT už 6 mln. Eur planuoja įsigyti naujas plaukiojimo priemones, skirtas valstybės sienos apsaugai.

Pasirašytos sutartys dėl trijų projektų finansavimo Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis:  LT/2019/VSF/2.5.2.1 „Pakrančių patrulinio katerio pirkimas“, LT/2018/VSF/2.5.3.1 „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas“ ir LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas“.

Pagrindinė įsigyjamų plaukiojimo priemonių paskirtis - reagavimas į valstybės sienos pažeidimus, šių pažeidimų tiesioginis bei prevencinis užkardymas, persekiojimas „karštais pėdsakais“ prie ES išorės sienų.

Įgyvendinus projektus pasieniečiai galės dar efektyviau vykdyti tarnybos užduotis įvairiomis oro sąlygomis, dieną ir naktį. Įsigytos plaukiojimo priemonės bus įrašytos į FRONTEX techninių resursų sąrašą ir galės būti pasitelkiamos FRONTEX organizuojamose jungtinėse operacijose. Projektus planuojama įgyvendinti 2021-2022 m.

2020-01-15
Iki šių metų pabaigos bus atnaujinta sieną su Baltarusija saugančios Padvarionių užkardos sienos stebėjimo sistema. Ją 33 km ilgio šios užkardos ruože Vilniaus rajone modernizuos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) skelbtą viešąjį pirkimo konkursą laimėjusi išmanios infrastruktūros sprendimų bendrovė FIMA.


„Efektyvus pasieniečių darbas neįsivaizduojamas be pažangių stebėjimo sistemų. Šiuo metu Lietuvoje tokios modernios sistemos dengia daugiau nei pusę iš mūsų saugomo 1073 km išorės ES sienos ruožo, - sako VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Sienos stebėjimo skyriaus viršininkas Vytautas Ulevičius. -  Mūsų siekiamybė yra visą sienos su Baltarusija ir Rusija ruožą kontroliuoti techninėmis sistemomis. Padvarionių užkardos ruože pirmoji vaizdo stebėjimo sistema buvo įdiegta prieš šešerius metus. Nuo tada bandymų pažeisti sieną šiame ruože skaičius smarkiai krito. Sistema ne tik efektyviai fiksuoja pažeidimus, bet ir veikia kaip prevencinė priemonė. Tiesa, įrangos resursas baigiasi, todėl tam, kad ji ir toliau nepriekaištingai veiktų bei užtikrintų aukščiausius mūsų organizacijos saugumo reikalavimus, sistemą reikia atnaujinti“.

Bendrovės FIMA specialistai, įgyvendindami projektą, seną analoginę sistemą pakeis IP technologijos pagrindu veikiančia sistema, kuri užtikrins ypač aukštą vaizdo kokybę, objektų atpažinimo tikslumą dienos ir nakties metu bei esant sudėtingoms oro sąlygoms. Esama sistema bus išplėsta, iš viso įrengiant 100 komplektų naujų aukščiausių techninių parametrų vaizdo stebėjimo kamerų - tai padės užtikrinti buvusių nematomų zonų apsaugą. Dalis vaizdo kamerų bus šiluminės kameros (termovizoriai), geresniam matomumui užtikrinti bus naudojami infraraudonųjų spindulių prožektoriai.

„Mūsų, kaip saugos sistemų ekspertų, užduotis – sukurti sistemą, kuri didintų jos naudotojų darbo efektyvumą, t. y. operatyviai aptiktų galimas grėsmes ir perduotų kuo geresnės kokybės vaizdą stebėjimo centro darbuotojams bei tuo pačiu maksimaliai sumažintų klaidingų pranešimų skaičių. Sistemos veikimo tikslumas ypač svarbus, esant dideliam vaizdo kamerų tinklui“, – komentuoja FIMA saugos sistemų ekspertas Giedrius Zaicevas.

Įgyvendinant projektą taip pat bus atnaujinta serverių, vaizdo įrašymo, operatorių darbo vietų įranga, kuri užtikrins technologiškai pažangesnės, praplėstos sistemos stabilų veikimą. Visame Padvarionių pasienio ruože bus modernizuotas kompiuterinis tinklas, kuris bus pritaikytas padidėjusiam duomenų srautui aptarnauti, taip pat bus atnaujinta programinė įranga, pritaikant ją modernizuotai sistemai, o visa papildomai įdiegta stebėjimo įranga bus integruota į esamą sienos stebėjimo sistemą.

Projektas finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programos lėšomis.

"Fimos" ir VSAT inf.
 

2021-08-02
Vilniaus rajone, Padvarionių užkardoje Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) dar efektyviau galės užkirsti kelią nelegaliam sienos kirtimui bei vykdyti kontrabandos prevenciją.

Efektyvesnes darbo sąlygas pareigūnams padėjo sukurti bendrovė „Fima“, atnaujinusi sienos su Baltarusija ruožą stebinčią vaizdo stebėjimo įrangą.

25,1 km Padvarionių užkardos ruože buvo modernizuota kompleksinė sienos pažeidimų aptikimo ir vaizdo stebėjimo sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis oro sąlygomis aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjančius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia juos vizualiai stebėti ir visą informaciją perduoda į užkardoje esantį valdymo centrą.

Sienos stebėjimo sistema, sudaryta iš 70 naktinio ir 105 dieninio matymo vaizdo kamerų, kurios yra sumontuotos ant 70-ies Padvarionių užkardos ruože bei Medininkų pasienio kontrolės posto prieigose  stovinčių bokštų bei atramų.

Įgyvendinant projektą, taip pat buvo budėtojų patalpose sumontuota nauja darbo vietų aparatūra, nauji monitoriai vaizdo stebėjimui, pakeisti serveriai ir įrašymo įrenginiai, įdiegta nauja programinė įranga, atnaujinta nepertraukiamų maitinimo šaltinių įranga.

Projektas LT/2018/VSF/2.1.2.7 „Padvarionių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas“ finansuotas Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis. Projekto vertė  1 051 358,86 eurų su PVM. Pertvarkyti Europos Sąjungos (ES) valstybės sienų apsaugą pagal standartus numato Šengeno sutartis.

2019-01-24
Tęsdama transporto parko atnaujinimą Valstybės sienos apsaugos tarnyba planuoja už daugiau nei 5 mln. eurų įsigyti naujų mikroautobusų ir visureigių. Nauja technika bus perkama už ES lėšas.


Pirmą šių metų pusmetį pasieniečiai planuoja teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą.

Viena paraiška bus parengta projektui „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“. Jo tikslas - gauti paramą Specialiai tranzito schemai vykdyti. Gavus finansavimą pagal šį projektą tikimasi skelbti viešuosius konkursus ir su nugalėtojais pasirašyti sutartis dėl mikroautobusų bei lengvųjų automobilių įsigijimo už 1,3 mln Eur.

Kita paraiška bus parengta projektui „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“. Jo tikslas - stiprinti Lietuvos sienų kontrolę. Gavus finansavimą tikimasi skelbti viešajį konkursą ir su laimėjusiais tiekėjais pasirašyti sutartis dėl visureigių įsigijimo už 3.9 mln. Eur.

VSAT planuoja baigti šiuos projektus 2020 m.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones ir bus naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES vidaus ir išorės sienų apsaugą. Įgyvendinus šiuos projektus pasieniečių tarnybinių transporto priemonių parkas bus pilnai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas sėkmingai buvo vykdomas ir praėjusiais metais, kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo 37 naujus mikroautobusus „Renault Trafic“ ir 79 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

,

2019-05-13
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), įgyvendindama Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamus projektus Nr. LT/2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ ir Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“, planuoja įsigyti 38 lengvuosius automobilius, 90 visureigių ir 10 mikroautobusų.

Siekdama tinkamai pasiruošti  ir atlikti viešąjį pirkimą VSAT organizavo susitikimus su rinkos dalyviais. Jų metu buvo aptartos planuojamų įsigyti transporto priemonių techninės specifikacijos bei kiti su viešaisiais pirkimais susiję klausimai.

Tikimasi, kad tokie susitikimai padės sėkmingai įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

2019-06-07
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), įgyvendindama Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“, planuoja įsigyti 10 – 14 mikroautobusų.

VSAT, siekdama tinkamai pasiruošti  ir skaidriai atlikti viešąjį pirkimą bei užtikrinti viešųjų pirkimų tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, organizavo susitikimą su rinkos dalyviais.

Šio susitikimo metu buvo aptartos planuojamų įsigyti mikroautobusų techninė specifikacija bei kiti su viešaisiais pirkimais susiję klausimai.

2019-11-20
Už ES lėšas, beveik pusketvirto milijono eurų, pasieniečiai perka dar 96 naujus patrulinius visureigius „Toyota Land Cruiser“. Įgyvendinus šį projektą bus visiškai atnaujintas VSAT visureigių parkas.


Naują pirkimo sutartį trečiadienį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje pasirašė laikinasis tarnybos vadas Vidas Mačaitis ir viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Mototoja“ direktorius Edmundas Povilauskas.

Lėšos šiems visureigiams skiriamos pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

Bendra 96 visureigių „Toyota Land Cruiser“ kaina su PVM bus 3 475 200 eurų. Vieno tokio visureigio kaina su PVM - 36 200 eurų.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ bus naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą, užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose bus sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turės visų ratų pavarą (4x4), bus aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turės švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitiks kitus specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones. Įgyvendinus projektą pasieniečių visureigių parkas bus pilnai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas buvo pradėtas praėjusiais metais, kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo pirmuosius 79 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

2019-12-16
Už ES lėšas pasieniečiai perka 12 naujų mikroautobusų  „Renault Trafic“.


Pirkimo sutartį dėl šių automobilių įsigijimo pirmadienį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje pasirašė laikinasis tarnybos vadas Vidas Mačaitis ir viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „Sostena“ direktorius Egidijus Gončarovas.

Lėšos mikroautobusams skiriamos iš Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto  Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

Bendra 12 mikroautobusų  „Renault Trafic“ kaina su PVM bus 313 344 eurų. Vieno tokio 9 vietų automobilio kaina su PVM – 26 112 eurų.

Mikroautobusai bus naudojami atlikti funkcijoms, susijusioms su sienos apsauga ir kontrole.

Juose bus sumontuota papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie bus aprūpinti garsine balso stiprinimo ir įranga, turės švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitiks kitus specifinius pasieniečių reikalavimus.

Nuotraukos iš 2018 m. rugsėjo 28 d. VSAT vykusio  naujų mikroautobusų „Renault Trafic“ pristatymo.

2019-12-09
Už ES lėšas pasieniečiai perka 42 naujus automobilius „Škoda Octavia Scout“. Tokią pirkimo sutartį pirmadienį VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje pasirašė laikinasis tarnybos vadas Vidas Mačaitis ir viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios UAB „ARX“ direktorius Česlavas Antonovičius.


Lėšos šiems automobiliams skiriamos pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

Bendra 42 automobilių „Škoda Octavia Scout“ kaina su PVM bus 1 238 580 eurų. Vieno tokio automobilio kaina su PVM - 29 490 eurų.

Naujieji  „Škoda Octavia Scout“ bus naudojami funkcijoms, susijusioms su sienos apsauga ir kontrole.

Automobiliuose bus sumontuota papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turės 2 litrų darbinio tūrio dyzelinį variklį, visų ratų pavarą (4x4), bus aprūpinti garsine balso stiprinimo ir kita įranga, turės švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitiks kitus specifinius pasieniečių reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT tarnybines transporto priemones.

Automobilių nuotraukos - iš 2018 m. gruodį vykusio 6-ių išnuomotų „Škoda Octavia Scout“ perdavimo VSAT padaliniams.

2020-04-10
Pasieniečiai už ES lėšas įsigijo 12 naujų mikroautobusų „Renault Trafic“, kurie penktadienį pasieks VSAT padalinius.


Lėšos mikroautobusams skirtos iš Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto  Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“. Mikroautobusus pasieniečiams pateikė viešąjį pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Sostena“.

Bendra 12 mikroautobusų  „Renault Trafic“ kaina su PVM yra 313 344 eurų. Vieno tokio 9 vietų automobilio kaina su PVM – 26 112 eurų.

Mikroautobusai bus naudojami atlikti įvairioms pasienietiškoms funkcijoms. Juos gauna Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinės, Aviacijos valdyba, Užsieniečių registracijos centras ir Specialiosios paskirties skyrius.

Mikroautobusai aprūpinti garsine balso stiprinimo ir įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka kitus specifinius reikalavimus.

2020-05-11
Pirmadienį pasieniečius pasiekė pirmieji 13-a iš 99-ių už ES lėšas įsigytų naujų visureigių „Toyota Land Cruiser“.


Finansavimas šiems visureigiams skiriamas pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

13-a pirmų gautų visureigių pirmadienį iš VSAT centrinės įstaigos Vilniuje išvažiavo į sieną tiesiogiai saugančius padalinius ir jau antradienį bus pradėti eksploatuoti. Iki liepos planuojama gauti dar 86 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

Visų 99-ių automobilių kaina su PVM bus 3 583 800 eurų. Vieno tokio visureigio kaina su PVM - 36 200 eurų.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ bus naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą, užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turi  visų ratų pavarą (4x4), yra aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka kitus specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones. Įgyvendinus projektą pasieniečių visureigių parkas bus pilnai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas buvo pradėtas 2018 metais, kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo pirmuosius 79 tokius visureigius „Toyota Land Cruiser“.

2020-05-29
Penktadienį pasieniečius pasiekė dar 37 už ES lėšas įsigyti visureigiai „Toyota Land Cruiser“.


Lėšos naujiems visureigiams skirtos pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

Pagal šiuos projektus iš viso pasieniečiai gaus 99 tokius automobilius. Jų kaina su PVM bus 3 583 800 eurų. Vieno tokio visureigio kaina su PVM - 36 200 eurų.

13-a pirmų visureigių iš VSAT centrinės įstaigos Vilniuje išvažiavo į sieną tiesiogiai saugančius padalinius gegužės 11 d.

Penktadienį gauta 37 visureigių partija yra antroji. Iki liepos planuojama gauti dar 49 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ bus naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą, užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turi  visų ratų pavarą (4x4), yra aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka kitus specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones. Įgyvendinus projektą pasieniečių visureigių parkas bus pilnai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas buvo pradėtas 2018 m., kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo pirmuosius 79 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

2020-06-12
Penktadienį pasieniečius pasiekė dar 19 už ES lėšas įsigytų visureigių „Toyota Land Cruiser“.


Lėšos naujiems visureigiams skirtos pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

Pagal šiuos projektus iš viso pasieniečiai gaus 99 tokius automobilius. Jų kaina su PVM bus 3 583 800 eurų. Vieno tokio visureigio kaina su PVM - 36 200 eurų.

13-a pirmų visureigių iš VSAT centrinės įstaigos Vilniuje išvažiavo į sieną tiesiogiai saugančius padalinius gegužės 11 d.

Gegužės 29 d. buvo gauta 37 visureigių partija. 

Penktadienį pasieniečius pasiekę 19 visureigių trečias papildymas šiais naujais visureigiais. Iki liepos planuojama gauti likusiuosius 30 „Toyota Land Cruiser“.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą, užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turi  visų ratų pavarą (4x4), yra aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka kitus specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones. Įgyvendinus projektą pasieniečių visureigių parkas bus pilnai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas buvo pradėtas 2018 m., kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo pirmuosius 79 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

2020-06-25
Ketvirtadienį pasieniečiai gavo dar 30 naujų už ES lėšas įsigytų visureigių „Toyota Land Cruiser“. Iš viso pagal du ES finansuotus projektus VSAT automobilių parkas gegužę ir birželį papildytas 99 tokiais visureigiais.


Ketvirtadienį 10 val. VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje, Savanorių pr. 2, vyko naujų visureigių pristatymo ir išlydėjimo į tarnybos padalinius renginys.

Lėšos naujiems visureigiams skirtos pagal du Nacionalinio vidaus saugumo fondo projektus -  2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/4.4.1.2 „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ bei 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT /2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“.

                 
Pagal šiuos projektus iš viso pasieniečiai gavo 99 tokius automobilius. Jų kaina su PVM yra 3 583 800 eurų. Vieno tokio visureigio kaina su PVM - 36 200 eurų. „Toyota Land Cruiser“ pasieniečiams pateikė viešąjį pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Mototoja“.

13-a pirmų visureigių iš VSAT centrinės įstaigos Vilniuje išvažiavo į sieną tiesiogiai saugančius padalinius gegužės 11 d. Gegužės 29 d. buvo gauta 37 visureigių partija, o birželio 12 d. – dar 19 automobilių.

Visus 99 naujus visureigius VSAT gavo prieš profesinę šventę birželio 29-ąją, Pasieniečių dieną. Šią dieną VSAT minės ir Lietuvos vieningos sienos apsaugos sistemos įkūrimo 100-metį. Mat 1920 m. buvo įkurtas 1-asis Parubežinis (pasienio) pulkas.

Naujieji  „Toyota Land Cruiser“ naudojami užtikrinant Lietuvos ir ES sienų apsaugą, užkertant kelią nelegaliai migracijai bei kontrabandos gabenimui per valstybės sieną.

Visureigiuose sumontuota daug papildomos įrangos, kuri reikalinga pasienietiškoms funkcijoms vykdyti.  Jie turi  visų ratų pavarą (4x4), yra aprūpinti  garsine balso stiprinimo ir įvairia kita įranga, turi švyturėlius, telemetrinius įrenginius, videoregistratorius ir atitinka kitus specifinius patruliavimo pasienyje reikalavimus.

Nauji automobiliai pakeis susidėvėjusias VSAT specialias tarnybines transporto priemones, todėl pasieniečių visureigių parkas bus smarkiai atnaujintas.

Toks atsinaujinimas buvo pradėtas 2018 m., kai už ES lėšas pasieniečiai įsigijo pirmuosius 79 visureigius „Toyota Land Cruiser“.

 

2020-07-01
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sėkmingai įgyvendino Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuotus projektus Nr. LT/2019/VSF/4.4.1.2. „STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (vertė 1 128 125,85 euro) ir Nr. LT/2019/VSF/2.4.3.7 „Transporto priemonių įsigijimas, II etapas“ (vertė 3 207 282,70 euro).

Projektų metu įsigyti 46 lengvieji automobiliai (iš jų 13 vnt. skirta STS (supaprastinta tranzito schema), 99 visureigiai (iš jų 25 skirti STS), 12 mikroautobusų.

Šios transporto priemonės naudojamos reaguojant į stebėjimo ir apsaugos sistemomis nustatytus pažeidimus, siekiant jiems užkirsti kelią, patruliuoti įvairiuose sienos ruožuose, vykdyti Kaliningrado tranzito kontrolę ir kitoms pasienietiškoms funkcijoms.

Projektai vykdyti nuo 2019 m. gegužės iki šių metų birželio.

Vienas iš pasiektų tikslų įgyvendinus šiuos projektus  – įsigytos ir atnaujintos transporto priemonės tranzitiniam judėjimui iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities arba į ją per Lietuvos Respublikos teritoriją kontroliuoti.

2021-11-23
Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įgyvendindama vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2020/VSF/4.2.4.2 „VSATIS modernizavimas“, atnaujino Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinę sistemą (VSATIS).

Projekto vykdymo metu buvo patobulintas VSATIS funkcionalumas skirtas Specialiosios tranzito schemos uždaviniams vykdyti, atnaujintas administravimo modulis. Ši programinė įranga naudojama keleivių patikrai vykdyti Pasienio kontrolės punktuose.

Projektą įvykdė UAB „Komsetas“. Sutarties vertė - 23 600 €.

100 proc. šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis (https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en), lėšos skirtos įsigyti tikslines priemones Europos sienų apsaugai stiprinti.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

VSAT Informatikos skyriaus inf.

           

2021-11-29
Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pavesta sukurti Lietuvos atvykimo-išvykimo sistemą (AIS), kuri turi būti sudėtine Europos Sąjungos (ES) AIS sistemos dalmi.

AIS reikalinga siekiant gerinti išorės sienų valdymą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir palengvinti migracijos srautų valdymą, padėti nustatyti bet kokio asmens, kuris neatitinka arba nebeatitinka leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę, užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir kitai sunkiai nusikalstamai veikai, atskleisti ir tirti juos.

Įdiegus sistemą bus užtikrinta saugi ir efektyvi valstybės sienos kontrolė, patikrinimai kertant valstybės sieną  prailgės ne itin reikšmingai, bus įvykdyti valstybės įsipareigojimai ES numatyti reglamente (2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama AIS, kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011).

Šiam tikslui pasiekti VSAT įgyvendina Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuojamus projektus LT/2019/VSF/2.4.5.1 „Atvykimo – išvykimo sistemos įgyvendinimas“ (projekto vertė 3 725 771,59 Eur, 100 proc. finansuojama ES lėšomis) ir LT/2020/VSF/2.4.8.1 "Techninės infrastruktūros, reikalingos Atvykimo-išvykimo sistemai įgyvendinti, sukūrimas" (projekto vertė 2 754 549,00 Eur, iš kurių 2 065 911,75 Eur ES lėšos).

Projektų tikslas – sukurti vieningą Europos skaitmeninę automatizuotą AIS, kurioje bus registruojami trečiųjų šalių piliečių asmeniniai ir biometriniai duomenys bei užsieniečių, kertančių ES valstybių narių išorės sienas, atvykimo, išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys bei įsigyti programinę ir techninę įrangą, sukurti pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP) automatizuotas užsieniečių registracijos AIS, skirtas registruoti (surinkti asmenų skaitinius, raidinius ir biometrinius duomenis) ES lankytojus. Projektus planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2021-12-29
2018 m. rugsėjo 12 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/794 ir siekiama sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS).

Atvykstant į Šengeno šalis trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, reikės turėti elektroninį kelionės leidimą. Šis reikalavimas bus taikomas tam, kad būtų galima iš anksto įvertinti, ar dėl keliautojo buvimo valstybių narių teritorijoje nekyla arba nekils saugumo, nelegalios imigracijos ar didelė epidemijos rizika.

Elektroninis kelionės leidimas nėra viza, tačiau jo gavimui bus reikalaujama užpildyti tam tikrus klausimynus. Tai padės supaprastinti asmenų patikrinimus kertant Šengeno šalių išorės sieną ir užtikrinti trečiųjų šalių keliautojų pasienio patikros suderinamumą ir vienodumą Europos mastu. ETIAS padės įgyvendinti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakyta leisti atvykti ir pasilikti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui ir apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba konkrečių patikrinimų.

Elektroninis kelionės leidimas bus pasaulinę praktiką atitinkantis sprendimas atvykimui į Šengeno erdvei priklausančias 26 valstybes. Analogišką praktiką pasaulyje jau taiko kai kurios valstybės: JAV turi ESTA sistemą, Kanada – eTA, Australijoje veikia eVisitor Visa sistema, Naujojoje Zelandijoje – NZeTA.

ETIAS praktinio veikimo pradžia numatoma 2023 m. gegužės mėnesį.

Siekiant sėkmingai pasiruošti ETIAS įgyvendinimui Lietuvoje, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bendradarbiaudama su Informatikos ir ryšių departamentu (IRD) iki 2022 m. gruodžio 31 d. užtikrins pilnai veikiančio Lietuvos ETIAS nacionalinio centro sukūrimą ir ETIAS integravimą į nacionalines  informacines sistemas.

Tai atliekama Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis vykdant projektą Nr. LT/2020/VSF/2.4.6.1 „Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Projekto vertė yra 3 117 187, 33 Eur. Visas jis finansuojamas ES lėšomis.

Užbaigus projektą bus įvykdyti mūsų valstybės įsipareigojimai Europos Sąjungai, numatyti Reglamente (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami (ES) Reglamentai Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226.

2022-03-04
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), įgyvendindama Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui buvo suplanavusi atnaujinti Teritorinės jūros ir Kuršių marių techninių stebėjimo priemonių sistemą.

Šiam tiklui pasiekti per penkerius metus baigiami įgyvendinti du Vidaus saugumo fondo ir biudžeto lėšomis finansuojami kompleksiniai projektai.

VSAT baigia projektą LT/2017/VSF/2.1.2.4 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, II etapas“ pagal 2020-2021 m. pasirašytas viešojo pirkimo pardavimo sutartis „Radiolokacinių stočių pakeitimas bei pertvarkymas“ ir „Vaizdo kontrolės posistemės programinės ir kompiuterinės įrangos įdiegimas, daviklių bei krypties valdymo įrenginių pakeitimas“ bei kitas mažesnės apimties sutartis visiškai atnaujinti radiolokacinio stebėjimo davikliai bei įrenginiai, vaizdo stebėjimo ir apsaugos posistemės, darbo vietos regioninio bei vietinio valdymo padaliniuose, stebėjimo sistemos pagrindinis ir atsarginis duomenų perdavimo tinklas, avarinio elektros maitinimo įrenginiai bei kitos priemonės.

Šios įgyvendintos priemonės užtikrins bei pagerins jūros objektų stebėjimą dieną ir naktį bei blogomis oro sąlygomis. Projekto sutartys įgyvendintos pasitelkiant konkursą laimėjusias UAB „Telekonta“, UAB „Euroelektronika“ ir UAB „Energotecha“.

Bendra projekto vertė 3 875 945,42 Eur. 55 proc. (2 131 769,97 Eur) šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, kita, 45 proc. (1 744 175,45 Eur) valstybės biudžeto dalis.

VSAT, 2017-2021 m. įgyvendindama projektą LT/2016/VSF/2.1.2.3 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, I etapas“,  įdiegė naują radiolokacinio stebėjimo posistemę, kuri sukūrė naują jūros stebėjimo informacijos bei duomenų analizės platformą, užtikrino technines sąsajas keistis jūros stėbėjimo duomenimis su Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padaliniais bei užtikrina vieningą duomenų valdymą.

Stiprindama Europos Sąjungos jūros sienos apsaugos priemones VSAT taip pat įgyvendina kitus du Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamus projektus LT/2018/VSF/2.5.3.1. „Pakrančių patrulinio laivo pirkimas” bei LT/2019/VSF/2.5.4.1 „Greito reagavimo pakrančių patrulinio katerio pirkimas”, kurių bendra vertė 5 200 000,00 Eur, iki 4 680 000,00 Eur šių projektų vertės bus finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šios plaukiojimo priemonės Valstybės sienos apsaugos tarnybai turi būti pristatytos šių metų III-IV ketvirtį.

2021 m. VSAT įsigijo 1 naują katerį, kuris jau šių metų gegužės mėnesį talkins tarptautinėje jungtinėje Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX organizuojamoje operacijoje užkardant neteisėtą migraciją Viduržemio jūroje.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinės inf.

2022-04-21
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), įgyvendindama Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014-2020 m. nacionalinę programą, per 5 metus buvo suplanavusi atnaujinti Teritorinės jūros ir Kuršių marių techninių stebėjimo priemonių sistemos programinę ir kompiuterinę įrangą, ryšio tinklą bei stebėjimo daviklius.

Šiam tikslui pasiekti VSAT vykdė du kompleksinius Vidaus saugumo fondo ir biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

2017-2021 m. įgyvendindama projekto LT/2016/VSF/2.1.2.3 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, I etapas“ viešojo pirkimo pardavimo sutartį „Jūros stebėjimo sistemos atnaujinimas“ VSAT įdiegė radiolokacinės kontrolės posistemės programinę ir kompiuterinę įranga, įsigijo naujus serverius, integravo naujas radiolokacines stotis, AIS ir RDF įrangą, vaizdo stebėjimo posistemę, įdiegė filtravimo, anomalijų nustatymo bei WEB posistemes, o įgyvendindama kitas sutartis, įsigijo droną bei kompiuterinę įrangą Teritorinės jūros ir Kuršių marių techninių stebėjimo priemonių sistemos priežiūrai bei apsaugai.

Bendra projekto vertė 2 284 898,61 Eur. 47 proc. (1 073 902,35 Eur) šio projekto vertės finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, kita dalis, 53 proc. (1 210 996,26 Eur), skiriama iš valstybės biudžeto. Projekto radiolokacinės kontrolės posistemės ir kitų posistemių įrangą įdiegė konkursą laimėjusi Suomijos kompanija „Navielektro Ky“, kitas paslaugas - UAB „Loveta“, UAB „Inida“ bei UAB „Blue Bridge MSP“.

Nauja radiolokacinio stebėjimo posistemė įdiegta bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene. Projektas padeda įgyvendinti nacionalinį tikslą -  plėtoti EUROSUR pagal ES teisę ir gaires bei užtikrina jūros stebėjimo sistemos duomenų apdorojimą ir valdymą vieningais principais.

2022 m. kovo mėn. VSAT baigė įgyvendinti projektą LT/2017/VSF/2.1.2.4 „Jūros stebėjimo sistemos antnaujinimas, II etapas“ ir atnaujino radiolokacinio bei vaizdo stebėjimo daviklius, vaizdo stebėjimo ir bokštų apsaugos posistemes, stebėjimo sistemos pagrindinį ir atsarginį duomenų perdavimo tinklą, avarinio elektros maitinimo įrenginius, kurių bendra vertė 3 875 945,42 Eur.

Šie tarnybos įgyvendinti VSF 2014-2020 m. nacionalinės programos projektai prisideda stiprinant saugumą ir integruotą Europos Sąjungos išorės sienų valdymą, efektyvesnį išorės sienos stebėjimą, informuotumą apie padėtį prie išorės sienos ir pan.

VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos inf.

2020-05-18
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) toliau modernizuoja pasienyje su Rusija įrengtas vaizdo stebėjimo sistemas. Efektyvesnes darbo sąlygas pareigūnams padėjo sukurti bendrovė „Fima“, atnaujinusi sienos stebėjimo sistemos įrangą.

Vileikių pasienio užkarda atsako už 25,1 km ilgio sienos ruožo su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugą. Šiame ruože buvo atnaujinta kompleksinė sienos pažeidimų aptikimo ir vaizdo stebėjimo sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis oro sąlygomis aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjančius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia juos vizualiai stebėti ir visą informaciją perduoda į užkardoje esantį valdymo centrą.

Įgyvendinant projektą buvo sumontuotos naujos naktinio ir dieninio matymo vaizdo kameros ant 9-ių pasienyje stovinčių bokštų, pakeisti duomenų perdavimo ir elektros kabeliai ir įrengta bokštų teritorijos apsaugos sistema. Taip pat buvo pakeistos tarnybinės stotys ir įdiegta nauja programinė įranga, sumontuoti naujos kartos įrašymo įrenginiai, atnaujinta duomenų perdavimo ir elektros maitinimo sistema bei budėtojų patalpose esanti įranga, skirta realiu laiku ištisą parą stebėti pasienio ruožą. Naudotis nauja įranga buvo apmokyti 10 pasieniečių operatorių ir 6 sistemos administratoriai.

Projektas „Vileikių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir diegimas)“ finansuotas Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšomis. Iš viso jis kainavo 816 611 eurų su PVM. Pertvarkyti Europos Sąjungos valstybės sienų apsaugą pagal standartus numato Šengeno sutartis.

 

VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos inf.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-30