Teisės aktų pažeidimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos.

 

2022 m. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) atlikti 76 tarnybiniai patikrinimai.

Nustatyti 7 pareigūno vardo pažeminimo atvejai (6 pareigūnai atleisti iš vidaus tarnybos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnyubos statuto 72 straipsnio 1 dalies 7 punktu už pareigūno vardo pažeminimą, 1 pareigūnas iš vidaus tarnybos atleistas kitais pagrindais, tačiau baigus tarnybinį patikrinimą jo atžvilgiu – pripažintas pažeminęs pareigūno vardą).

Už įvykdytus tarnybinius nusižengimus VSAT struktūriniuose padaliniuose 2022 m. skirta 70 tarnybinių nuobaudų – 5 atleidimų iš vidaus tarnybos, 7 griežti papeikimai, 17 papeikimų, 35 pastabos ir 6 darbuotojai atleisti iš VSAT. 32 VSAT darbuotojų atkreiptas dėmesys į nustatytus trūkumus.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-01