Teisės aktai

1. 1992 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų;

2. 1994 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo valstybių sienos apsaugos srityje;

3. 1995 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos perėjimo punktų;

4. 1995 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo;

5. 1996 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje;

6. 1996 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis-Berznykas ir Varteliai-Vižainis  ;

7. 1997 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę;

8. 1998 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos;

9. 1998 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo;

10. 2006 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas Dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose;

11. 2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo;

12. 2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas Dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos;

13. 2018 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis;

14. 2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos.

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 937 „Dėl Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje vykdymo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“;

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl tikrinimus atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos pasienio kontrolės punktuose koordinavimo“;

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl Valstybės sienos ženklų, ženklinančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausumoje ir vidaus vandenyse, aprašo patvirtinimo“;

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“;

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d.  nutarimas Nr. 1376 " Dėl patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo";

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ ;

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 911 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo“ ;15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“.

 

1.Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų pasitelkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-448 „Dėl sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo bei įgaliojimų jiems suteikimo“;

6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 16 d įsakymas  Nr. 1V-437 "Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos garbės ir pasižymėjimo ženklų įsteigimo";

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-142 "Dėl pasienio ruožo ribų keliuose, privažiavimo prie pasienio vandenų vietų keliuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ženklinimo";

8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1V-692 „Dėl Valstybės sienos įgaliotinių ir jų pavaduotojų paskyrimo“;

9. Vidaus reikalų, finansų, krašto apsaugos, susisiekimo ir užsienio reikalų ministrų 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-391/1K-112/V-314/3-225/V-95 „Dėl Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas  Nr. 1V-320 "Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklo "Valstybės sienos apsaugai - 100" įsteigimo";

11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 24 d.  įsakymas Nr. 1V-393 "Dėl Laikino vidaus sienos kontrolės  atnaujinimo pratęsimo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-31