Vadovybė

   Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas
   generolas Rustamas LIUBAJEVAS

Gimė 1966 m. gegužės 20 d. Vilniuje.

Išsilavinimas – aukštasis.

1991 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, 2003 m. – tuometiniame Lietuvos teisės (dab. Mykolo Romerio) universitete baigė Viešojo administravimo studijas.

1992 m. pradėjo tarnybą kontrolieriaus pareigose tuometiniame Vilniaus aerouosto kontrolės praleidimo punkte.

1994 m. tapo Pasienio policijos departamento Vilniaus pasienio kontrolės punktų rinktinės Oro uosto kontrolės punkto jaunesniuoju inspektoriumi.

1995 m. paskirtas Pasienio policijos departamento (PPD) Ryšių su užsienio skyriaus inspektoriumi.

1997 m. paskirtas Ryšių su užsieniu skyriaus viršininku ir šiam PPD, o vėliau ir VSAT struktūriniam padaliniui vadovavo iki 2002 m. lapkričio.

2002 m. paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju.

2004 – 2005 m. VSAT vado patarėjas.

2005 – 2007 m dirbo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX Tyrimų ir vystymo padalinio vadovu.

2007-2012 m. vadovavo FRONTEX Jungtinių operacijų skyriui, nuo 2012 m. iki 2017 m. – FRONTEX Žmogiškųjų išteklių padaliniui.

Nuo 2018 m. – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyriausiasis patarėjas.

VSAT vadu suteikus generolo laipsnį paskirtas nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

 

Už nepriekaištingą ilgametę tarnybą nekart skatintas padėkomis, premijomis ir pasižymėjimo ženklais.

2005 m. apdovanotas vardiniu šaunamuoju ginklu.

Vedęs. Turi dukrą ir sūnų.

VSAT vado pavaduotojas 
   pulkininkas Vidas MAČAITIS

Gimė 1969 m. kovo 22 d. Pagėgiuose.

Išsilavinimas – aukštasis.
1991 m. SSRS karo mokykloje įgijo būrio vado bei artilerijos ginkluotės eksploatacijos inžinieriaus specialybę.
2007 m. Kauno technologijos universitete įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį.

Karjera

Tarnybą sienos apsaugos sistemoje pradėjo 1994 m. rugsėjo 12 d. KAM VSAT Klaipėdos pasienio kontrolės punkto kontrolieriumi.

1997 m. birželio 1 d. paskirtas Pasienio policijos departamento (PPD) prie VRM Pakrančių apsaugos pasienio policijos rinktinės (PAPPR) Klaipėdos jūrų uosto kontrolės tarnybos (KJUKT) Prekybos uosto kontrolės punkto pamainos viršininku.

1999 m. kovo 8 d. paskirtas PPD PAPPR KJUKT  Vitės pasienio kontrolės punkto viršininku.

2002 m. liepos 1 d. paskirtas VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Malkų įlankos užkardos vadu.

2005 m. gruodžio 1 d. paskirtas VSAT Lazdijų rinktinės vado pavaduotoju Štabo viršininku.

2006 m. vasario 6 d. paskirtas VSAT Lazdijų rinktinės vadu.

2011 m. lapkričio 3 d. paskirtas VSAT Vilniaus rinktinės vadu.

2012 m. gruodžio 11 d. suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.

2016 m. vasario 29 d. paskirtas VSAT vado pavaduotoju Štabo viršininku.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. - VSAT vado pavaduotojas.

 

Išsituokęs. Turi dvi dukras.
   

VSAT vado pavaduotojas 
   pulkininkas ANTANAS MONTVYDAS

Gimė 1964 m. sausio 16 d. Ventos gyv. (Akmenės raj.)

Išsilavinimas – aukštasis.
2007 m. M. Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.

Karjera

Tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1985 m. gruodžio 29 d. Akmenės rajono vidaus reikalų skyriuje.

1991 m. birželio 13 d. paskirtas Akmenės rajono kriminalinės policijos vyresniuoju inspektoriumi ir šias pareigas ėjo iki 1998 m. spalio.

1998 m. spalio 20 d. paskirtas PPD Šiaulių pasienio policijos rinktinės Operatyvinio skyriaus viršininku.

2004 m. balandžio 1 d. paskirtas VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės vado pavaduotoju, 2005 m. vadovavo Šiaulių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriui.

2005 m. birželio 7 d. paskirtas VSAT Operatyvinės veiklos valdybos viršininku.

2010 m. sausio 11 d. suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.

2011 m. birželio 30 d. paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju.

 

Vedęs. Turi sūnų. 

VSAT vado pavaduotojas 
   pulkininkas RIMANTAS PETRAUSKAS

Gimė 1970 m. kovo 12 d. Erslos k. (Šačių sen. Skuodo raj.)

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

2007 m. M. Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.

Karjera

Tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1993 m. liepos 20 d.  Skuodo rajono PK viešojoje policijoje.

1995 m. liepos 1 d. paskirtas Skuodo rajono PK Kriminalinės paieškos poskyrio jaunesniuoju inspektoriumi.

1997 m. birželio 3 d. paskirtas Skuodo rajono PK Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos jaunesniuoju inspektoriumi, vėliau – inspektoriumi.

2000 m. liepos 1 d. paskirtas Skuodo rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi.

2003 m. gegužės 1 d. paskirtas Skuodo rajono Policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju inspektoriumi, vėliau – vyresniuoju tyrėju.

2005 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas VSAT Pagėgių rinktinės Imuniteto poskyrio viršininku pareigas.

2015 m. gruodžio 4 d. paskirtas VSAT Pagėgių rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininku.

2018 birželio 1 d. paskirtas į VSAT Pagėgių pasienio rinktinės vado pavaduotojo pareigas, kurias ėjo iki 2021 m. spalio 25 d.

2021 m. spalio 26 d. paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju. Tą pačią dieną suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.

 

Vedęs. Turi dukrą ir sūnų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-08