Prašymai

  •   PRAŠYMAS GAUTI INFORMACIJĄ

    Prašymo forma atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus ir turi būti teisingai užpildyta.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10